close
Share with your friends
Rethink the EU landscape

Rethink the EU landscape

Rethink the EU landscape

Brexit blijft voor heel wat onzekerheden zorgen, maar de verwachte uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart zal een impact hebben op heel wat Belgische bedrijven. Jeroen Gobbin, vennoot en hoofd van de brexit-werkgroep bij KPMG: “Brexit begint meer en meer te lijken op een lastminute geboekte reis op de luchthaven waarvan de bestemming onbekend is. Dat we vertrekken is een uitgemaakte zaak, alleen weten we nog niet waar naartoe. Je zorgt dus maar beter dat je valies gepakt is voor zowel zon en strand als sneeuw en bergen”.

Jeroen Gobbin staat aan het hoofd van de brexit-werkgroep bij KPMG: “Onmiddellijk na de uitslag van het referendum in 2016 hebben we experts uit onze verschillende dienstverleningen – fiscaliteit, fusies en overnames, risicomanagement, Global Mobility Services en het advocatenkantoor K law – bijeengebracht om kort op de bal te spelen”.

De scheidingsovereenkomst die in november dit jaar tussen de EU en het VK is overeengekomen, maar nog parlementair goedgekeurd moet worden, beschrijft hoe we uit elkaar gaan. Concreet houdt dit bijvoorbeeld in: de Britten betalen hun eerder overeengekomen financiële verplichtingen, er is geregeld hoe om te gaan met de rechten van Europeanen die nu in het VK wonen en vice versa en er wordt voorzien in een (eenmaal verlengbare) transitieperiode tot 31 december 2020. Om een fysieke grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek te vermijden is een ultieme noodoplossing opgenomen: de zogenaamde ‘backstop’.

Jeroen Gobbin: “De scheidingsovereenkomst op zich zegt evenwel niets over de toekomstige relaties tussen Europa en het VK en dat is uiteraard op termijn het meest cruciale voor bedrijven. In de transitieperiode die begint te lopen vanaf 29 maart verandert er voor bedrijven op het eerste zicht weinig. Deze minder dan twee jaar durende periode is wel cruciaal om een allesomvattend handelsakkoord te onderhandelen en af te sluiten tussen het VK en de EU. Gelijkaardige onderhandelingen over akkoorden zoals tussen de EU en Japan of de EU en Canada (CETA) leren ons dat dit heel krap is.”

Verschillende scenario’s

“Onze bedrijven zijn het meest gebaat bij een transitieperiode die al dan niet verlengd wordt”, zegt Steve De Poorter, senior manager supply chain management bij KPMG: “Handel blijft quasi frictieloos, vrachtwagens kunnen zonder aangiftes, keuringen en controles doorrijden bij aankomst in de haven”. Indien een vrijhandelsakkoord op het einde van de initiële dan wel de verlengde transitieperiode uitblijft, treedt de backstop in werking. Noord-Ierland blijft hierdoor onderdeel van de eenheidsmarkt, en de rest van het VK wordt via een douane-unie aan de EU gekoppeld. “Handel drijven met het VK staat dan gelijk aan handel drijven met het buitenland. Er worden geen importheffingen geheven, maar er vinden wel degelijk formaliteiten en controles plaats aan de grens, zoals vandaag het geval is tussen bijvoorbeeld de EU en Turkije”, aldus De Poorter. Bedrijven moeten dus in staat zijn om deze douaneformaliteiten onder handen te nemen en winnen hierover het best gespecialiseerd advies in.

Een heikel punt aan dit scenario is dat het alleen geldt voor goederen, en dus niet voor diensten. Daarom moet men na 29 maart 2019 verder blijven werken aan een allesomvattend handelsakkoord. Gobbin: “Hoe dat precies er uit zal zien is vandaag moeilijk te bepalen, omdat er enkel een politieke verklaring hierover werd opgesteld en de echte onderhandelingen nog moeten starten. Sowieso geniet een ambitieus vrijhandelsakkoord de voorkeur op een no-deal-scenario, maar men kan nog altijd importheffingen opleggen wanneer de oorsprong van bepaalde producten niet of niet voldoende aangetoond kan worden op basis van de zogenaamde ‘rules of origin’.”

Impact en kosten meten met data-analyse

Het beruchte ‘no-deal’ scenario, waarmee handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU terugvalt op de regels van de Wereldhandelsorganisatie, is het minst gunstige scenario. De Poorter: “Naast importtarieven zorgt dit ook voor heel wat organisatorische en logistieke problemen zoals files bij grensovergangen en havens. Dit is het scenario waarvan niemand hoopt dat het zal plaatsvinden, maar waar men zich toch best op voorbereidt.”

KPMG heeft hiervoor een vereenvoudigde data scan ontwikkeld die ondernemingen zelf een eerste indicatie kan geven in welke mate ze zijn blootgesteld aan de gevolgen van brexit. In een volgende fase kan KPMG – met behulp van data-analyse op publiek beschikbare datasets en uw eigen data – in detail berekenen en bepalen wat de kosten zijn voor een goederenstroom in elk van de verschillende scenario’s. Gobbin: “Met onze D&A-tool kunnen we bijvoorbeeld inschatten wat de bijkomende douaneheffingen zijn voor een bepaald product onder elk van de scenario’s. Misschien lopen de kosten voor het ene product enorm op, waardoor u zich beter kan concentreren op de export van een ander product, of is de opening van een lokale vestiging in de UK zelfs een betere optie”. KPMG kan de volledige toevoerketen begeleiden, gaande van het beheer en de locatie voor opslagplaatsen, logistieke vereisten, aankoop en bevoorrading tot contracten voor leveranciers en klanten.

Vergeet niet de impact op medewerkers

De complexere mobiliteit zal zeker een grote impact hebben op bedrijven. Nele Godefroid is director Global Mobility Services binnen KPMG. Zij staat bedrijven en werknemers bij met advies omtrent fiscaliteit, sociale zekerheid en immigratie: “Na 29 maart ziet het ernaar uit dat Europeanen en Britten elkaar aan de grens zullen beschouwen als zogenaamde derdelanders. Dat betekent extra papierwerk en langere doorlooptijd om iemand vanuit de UK te kunnen inzetten. Hebt u medewerkers aan beide kanten van het Kanaal? Bekijk of u actie moet nemen om hun immigratiestatus en/of sociale verzekering te garanderen. Wij hebben de ervaring in huis om bedrijven daarin bij te staan: een groot deel van onze klanten bestaat nu reeds uit derdelanders”.

Volgens Godefroid gaat de inzet weliswaar verder dan enkel en alleen procedures en formaliteiten. “Er zijn bepaalde knelpuntprofielen en tekorten op de arbeidsmarkt die economische migratie noodzakelijk maken. We hopen dat de onderhandelaars die werken aan de toekomstige relatie tussen het VK en de EU dat ook meenemen. Men moet niet alleen rekening houden met de politieke situatie, maar ook met de realiteit op de arbeidsmarkt aan beide kanten van het Kanaal”.

Hoe kunt u zich als ondernemer voorbereiden op brexit?

Ongeacht van het scenario dat volgt, is het verstandig om de volgende “no regrets” stappen te ondernemen:

  1. Hebt u geen ervaring met douane-afhandeling? Zoek dan direct een partner die dat voor u kan regelen.
  2. Bent u leverancier? Maak dan afspraken over elkaars verantwoordelijkheden bij import en export. Voeg ook ontbindende voorwaarden toe aan uw leveringsvoorwaarden.
  3. Bent u klant? Dan geldt hetzelfde: maak afspraken over hoe u de goederen ontvangt en welke taken u in dit proces op zich wilt nemen.
  4. Bekijk hoe financieel afhankelijk u bent van Britse klanten. Probeer uw klantenportefeuille te diversifiëren als Britse klanten een riskant groot deel van uw portefeuille vormen.
  5. Bekijk of u strategisch voorraden van grondstoffen uit het VK moet aanleggen om tijdig te kunnen leveren.
  6. Hebt u medewerkers aan beide kanten van het Kanaal? Bekijk of u actie moet nemen om hun immigratiestatus en/of sociale verzekering te garanderen.
  7. Ontdek hoe voorbereid u bent op brexit met de door KPMG ontwikkelde quick scan.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content