close
Share with your friends

Nieuwe btw-regels voor elektronische diensten aan niet-belastingplichtigen

Nieuwe btw-regels voor elektronische diensten

Nieuwe btw-regels voor elektronische diensten aan niet-belastingplichtigen

Naar aanleiding van een pakket e-commercemaatregelen in Europa hebben België en Nederland de btw-regels omtrent elektronische diensten voor niet-belastingplichtigen gewijzigd.

Volgens de oude regels moest een onderneming die telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of langs elektronische weg verrichte diensten (hierna: elektronische diensten) aanbiedt aan niet-belastingplichtigen (zoals privépersonen) altijd lokale btw aanrekenen van het land van de afnemer van de dienst. Om te vermijden dat de dienstverrichter geconfronteerd wordt met al te grote administratieve formaliteiten in diverse landen, is er de afgelopen jaren al voorzien in een vereenvoudiging. Zo kan de dienstverrichter ervoor opteren om één globale ‘MOSS’-aangifte (‘Mini One Stop Shop’) in te dienen, waarin hij al zijn diensten aangeeft die in andere lidstaten aan btw zijn onderworpen.

Omzetdrempel

Ter bevordering van de internationale e-commerce wil de wetgever de administratieve last verder verminderen. Zo is vanaf 2019 een omzetdrempel van € 10.000 in de Belgische en Nederlandse wet ingeschreven. Onder deze drempel gelden de regels van het land van de dienstverrichter. Deze kan de verschuldigde btw opnemen in zijn lokale btw-aangifte zonder bijkomende administratieve lasten. Pas bij overschrijding van de drempel van € 10.000 is btw verschuldigd in de lidstaat van de cliënt. De dienstverrichter kan dan opnieuw gebruikmaken van het voornoemde optionele MOSS-stelsel om de bijkomende administratieve last te beperken. Het drempelbedrag geldt niet per lidstaat, maar omvat de omzet die wordt gerealiseerd in alle lidstaten tezamen.

Het nieuwe stelsel is optioneel. Indien u ervoor zou kiezen om toch onmiddellijk btw af te dragen in de lidstaat van de cliënt, dan geldt deze keuze voor minimaal twee kalenderjaren.                             

Voor de facturering van deze diensten geldt tevens een vereenvoudiging. Vroeger moest u rekening houden met de facturatieregels van het land van de cliënt, wat de internationale e-commerce bemoeilijkte. Met de wetgeving vanaf 1 januari 2019 blijven de regels van het land van de dienstverrichter van toepassing. Voorwaarde is dat de dienstverrichter niet over een lokaal btw-identificatienummer beschikt in de lidstaat van verbruik.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content