close
Share with your friends

Nederland en België wijzigen btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen

Wijzigingen btw-regels voor vouchers en meer

Nederland en België wijzigen btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe btw-regels voor vouchers, zegels en waardebonnen (hierna ook wel aangeduid als ‘instrumenten’). Deze regels volgen uit de Europese Voucherrichtlijn, die de btw-behandeling van vouchers binnen de EU harmoniseert. Tot voor kort kon in een grensoverschrijdend geval dubbele (niet-)heffing plaatsvinden. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat deze gevallen minder vaak voorkomen. In deze bijdrage gaan wij in op de verschillende soorten instrumenten en beschrijven wij de btw-gevolgen in hoofdlijnen.

De Belgische wetgever heeft zich beperkt tot wijziging van de regels inzake vouchers tegen betaling, terwijl de Nederlandse wetgever verder gaat en ook de regels voor gratis vouchers, zegels en waardebonnen heeft aangepast.

Vouchers voor enkelvoudig gebruik

Een voucher is een instrument (in papieren of elektronische vorm) dat als (gedeeltelijke) tegenprestatie voor goederenleveringen of diensten kan worden ingewisseld of gebruikt.

Met de invoering van de nieuwe regels wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik (‘single purpose voucher’, hierna: SPV) en vouchers voor meervoudig gebruik (‘multiple purpose voucher’, hierna: MPV). Het verschil is van belang bij het vaststellen van de verschuldigdheid van btw.

Een SPV geeft de consument het recht op bepaalde goederen of diensten. Op het moment van uitgifte of overdracht van de SPV is de plaats van de prestatie bekend en is duidelijk wat het btw-bedrag is. De btw wordt geheven op het moment van uitgifte of overdracht van de SPV. Een voorbeeld van een SPV is een boekenbon, een toegangskaartje of een vervoersbewijs.

Vouchers voor meervoudig gebruik

Een MPV geeft de consument net als een SPV het recht op bepaalde goederen of diensten. Het verschil ten opzichte van een SPV is dat de plaats van de prestatie of het juiste btw-bedrag bij uitgifte nog niet vaststaat. Een voorbeeld is een tegoedbon van een webshop waar consumenten producten kunnen aanschaffen met verschillende btw-tarieven. Bij een MPV wordt de btw pas verschuldigd op het moment van feitelijke overhandiging van de goederen of dienstverrichting, dus bij verzilvering van de MPV.

Zoals vermeld gelden voorgaande regels inzake vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik uniform in België en in Nederland. Onderstaande wijzigingen inzake gratis vouchers, waardebonnen, zegels en kortingsbonnen zijn alleen in Nederland gewijzigd.

Gratis vouchers

Deze voucher wordt gratis bij de levering van goederen of diensten verstrekt. Een voorbeeld is een voucher voor een gratis handdoek bij de aanschaf van brandstof. Een gratis voucher kan zowel voor enkelvoudig als meervoudig gebruik zijn.

Volgens de Nederlandse staatssecretaris van Financiën leidt de verstrekking van een gratis SPV tot een fictieve levering op het moment van verstrekking. Bij een MPV is dit pas op het moment van inwisseling of gebruik. Het verstrekken van een gratis voucher leidt tot een fictieve levering wanneer er gedeeltelijke of volledige aftrek van voorbelasting is toegepast en de waarde van de voucher meer dan € 15 is (wij nemen aan dat van € 15 exclusief btw kan worden uitgegaan). Er is geen sprake van een fictieve prestatie bij de verstrekking van een gratis voucher voor een dienst. In dat geval zou de btw op de inkoop niet aftrekbaar zijn, aldus de staatssecretaris.

Waardebonnen, zegels en kortingsbonnen

Een waardebon moet bij een goederenlevering of een dienst verstrekt worden en geeft geen recht op geld, maar op een korting. Bij inwisseling is bijbetaling noodzakelijk. Op basis van de nieuwe regels valt een gratis waardebon buiten de heffing van btw. Slechts over het bedrag dat wordt bijbetaald is btw verschuldigd.

Een zegel is een bij goederen of diensten gratis verstrekt instrument dat, al dan niet samen met andere zegels, alleen recht geeft op geld. De uitgifte van zegels vindt vaak plaats op basis van een besteed bedrag. Hierop kunnen verschillende btw-tarieven van toepassing zijn. Wanneer de zegels worden ingeruild voor een bepaald geschenk dient een mogelijk btw-verschil gecorrigeerd te worden.

Kortingsbonnen zijn instrumenten die recht geven op een korting en niet zijn verstrekt bij een goederenlevering of dienst. Bij gebruik is bijbetaling noodzakelijk. Bij het verstrekken van de kortingsbonnen tegen betaling is btw verschuldigd.

Slot

De juiste indeling van het instrument kan complex zijn. Mogelijk is het door de veranderingen per 1 januari 2019 onduidelijk tot welke categorie uw instrument behoort en wat de btw-gevolgen zijn. Om juiste btw-aangiften te doen en discussie met de Belastingdienst te voorkomen, adviseren wij u tijdig de classificatie in kaart te brengen. Wij zijn uiteraard graag bereid u bij dit proces te assisteren.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content