close
Share with your friends
KPMG in België opnieuw Top Employer in 2019

KPMG in België opnieuw Top Employer in 2019

KPMG in België opnieuw Top Employer in 2019

KPMG in België opnieuw Top Employer in 2019

In 2019 behoort KPMG opnieuw tot de beste werkgevers in ons land, de zogenaamde ‘Top Employers’. Het Top Employer Instituut voert elk jaar een onafhankelijk onderzoek uit, waaraan dit jaar 64 Belgische werkgevers deelnamen. De resultaten werpen licht op verschillende aspecten van het HR-beleid, van verloning en voordelen tot opleiding en ontwikkeling.

KPMG zet zich voortdurend in om de werkomstandigheden voor zijn werknemers te verbeteren en talent te ondersteunen in alle fasen van hun loopbaan. Innovatieve oplossingen en flexibele vergoedingsplannen die werknemers helpen om hun ideale manier van werken uit te bouwen, maken hier integraal deel van uit.

Mensen – sleutel tot succes

Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België, is opgetogen met de nominatie: “Onze medewerkers vormen de sleutel tot ons succes. KPMG als merk is maar zo sterk als de mensen waar we op vertrouwen. Aangezien we niet alleen vandaag, maar ook morgen, de beste mensen willen inschakelen voor onze cliënten, vormt het aantrekken van talent voor ons een continue uitdaging. In een wereld die in een razend snel tempo globaliseert en digitaliseert, blijven we op zoek naar de meest uiteenlopende profielen. Concreet gaat het niet alleen over mensen met een economische, fiscale of juridische achtergrond, maar meer dan ooit ook technologische profielen zoals specialisten in gebruik van data en artificiële intelligentie. Ook maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoals brexit en toenemende handelsconflicten leiden er toe dat we meer experts inzake bijvoorbeeld douanewetgeving aantrekken.”

KPMG zet ook in op de werkomgeving en de mobiliteit van zijn medewerkers: "Vorig jaar zijn we verhuisd naar nieuwe kantoren in Zaventem, Antwerpen-Berchem en Hasselt. Ons mobiliteitsplan – waarbij we medewerkers een incentive van 5 euro per dag geven om via een alternatief vervoersmiddel naar kantoor of de cliënt te komen – werpt ook zijn vruchten af. In 12 maanden hebben we gezamenlijk al 1,65 miljoen kilometer minder afgelegd met de wagen, een niet te onderschatten bijdrage aan het ontwarren van de verkeersknoop in ons land en aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot met meer dan 170 ton.”

Van onboarding tot alumni-werking

Eén van de sleutels tot succes in het HR-beleid van KPMG is de focus op ontwikkeling en begeleiding gedurende de hele loopbaan. Karine Vandenberghe, HR-director bij KPMG België: “Via een goede onboarding en geëngageerde coaches zorgen we ervoor dat nieuwe medewerkers vlot aan de slag kunnen, dat hun vragen meteen beantwoord worden en dat ze ook over de juiste begeleiding beschikken. Doorheen de hele loopbaan zetten we in op persoonlijke ontwikkeling en het versterken van leiderschapscapaciteiten. Dankzij onze alumni-werking zorgen we ervoor dat mensen – zelfs nadat ze bij ons vertrekken – de banden met KPMG behouden. Voor ons is HR niet de taak van één departement of van één evaluatiemoment in het jaar, maar het eindresultaat van een continue opvolging binnen een 360-graden aanpak, waarin het volledige team wordt betrokken”.

KPMG wil daarom ook in de toekomst blijven inzetten op een innovatief HR-beleid: “Onze sterke punten willen we uiteraard blijven versterken. Daarnaast willen we de ingeslagen weg verder bewandelen en de volgende maanden en jaren nog meer inzetten op inclusie en diversiteit, een gevarieerd vergoedingspakket en het blijven betrekken van onze mensen in onze doelstellingen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want we merken dat maatschappelijke impact een enorm belangrijk gegeven is voor onze medewerkers”, besluit Vandenberghe.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content