close
Share with your friends

Conceptwetsvoorstel ten aanzien van Nederlandse stichtingen en verenigingen

Conceptwetsvoorstel Nederlandse stichtingen

Conceptwetsvoorstel ten aanzien van Nederlandse stichtingen en verenigingen

Op 21 december 2018 heeft de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming het conceptwetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties.

Het voorstel ter consultatie ziet enerzijds op het inzichtelijk maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en anderzijds op de verplichting voor stichtingen om financiële informatie openbaar te maken.

Het voorstel richt zich tot (maatschappelijke) organisaties in de vorm van stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen die duurzaam in Nederland actief zijn. Het voorstel is zeer ruim geformuleerd en raakt potentieel ook Nederlandse stichtingen administratiekantoren (STAK’s). Hoewel het voorstel ruimte biedt om organisaties van de aanvullende verplichtingen vrij te stellen, is nog onduidelijk voor welke organisaties een uitzondering zal gelden.

Het wetsvoorstel betreft twee maatregelen:

  1. verplichte openbaarmaking van gegevens van donaties met een waarde van ten minste € 15.000, inclusief de naam en woonplaats van de donateur, de hoogte van de donatie en de datum waarop deze is ontvangen;
  2. verplichte openbaarmaking van de staat van baten en lasten door alle maatschappelijke organisaties die hiertoe niet reeds verplicht zijn.

De consultatie van het voorstel sluit op 22 februari 2019. Het kabinet heeft nog geen uitspraken gedaan over de beoogde datum van inwerkingtreding van de wet. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak en verwijzen naar ons cliëntmemorandum voor een uitgebreidere toelichting op de huidige stand van zaken.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content