close
Share with your friends
Voorbereiden op Brexit

Voorbereiden op Brexit

Voorbereiden op Brexit

Brexit blijft voor onzekerheden zorgen, maar één ding staat vast: op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Handel drijven met Britse klanten en leveranciers wordt dus moeilijker. Er zijn vier Brexitscenario’s en Brexit-expert Jeroen Gobbin legt uit hoe Belgische bedrijven zich daarop kunnen voorbereiden.

Hoe Belgische bedrijven zich moeten voorbereiden op 4 verschillende soorten Brexit

Om meteen één prangende vraag te beantwoorden: Brexit is zo goed als onherroepelijk. Met het activeren van het zogenaamde Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon heeft Theresa May de wettelijke timer gestart die daarvoor zorgt. Om dat ordelijk te laten verlopen, zijn de onderhandelaars een scheidingsovereenkomst van 585 pagina’s overeengekomen. Op zondag 25 november gaf de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders hiervoor groen licht. Als deze wordt goedgekeurd door het Britse én het Europees parlement, vormt deze overeenkomst het toekomstige pad voor u als ondernemer.

De komende twee jaar verandert er voor bedrijven niets

De scheidingsovereenkomst van 585 pagina’s die de EU en het VK vorige maand zijn overeengekomen, beschrijft hoe we uit elkaar gaan. De Britten betalen wat eerder overeengekomen financiële verplichtingen af, er is geregeld hoe om te gaan met de rechten van Europeanen die nu in het VK wonen en vice versa. En er staat in hoe de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland wordt geregeld. Verder staat er in dat er in de twee jaar na 29 maart sprake is van een verlengbare transitieperiode, waarin alles bij het oude blijft. De transitieperiode biedt de ruimte om een handelsakkoord tussen de twee partijen te regelen. Ten slotte is er een ‘backstop’ geregeld voor het geval er geen handelsakkoord bereikt kan worden voor het eind van de transitieperiode (31 december 2020).

Met welke scenario’s moet uw onderneming rekening houden?

Scenario 1: lang verlengde transitieperiode

Ons land – als één van de meest geglobaliseerde landen ter wereld - is het meest gebaat bij een situatie waar de Europese en de Britse markt zo nauw als mogelijk verweven blijven. Handel blijft quasi frictieloos, vrachtwagens kunnen zonder aangiftes, keuringen, heffingen en controles doorrijden bij aankomst in de haven. Voor uw onderneming is het dus het minst ongunstig als de transitieperiode (lang) verlengd wordt en dat dit de nieuwe status quo wordt. De kans daarop bestaat, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Voor de Britten betekent dit immers dat ze moeten blijven betalen aan de EU, geen inspraak hebben bij de besluitvorming en nog steeds geen eigen handelsakkoorden kunnen sluiten met derde landen. Ook het onderhandelingsteam van de EU heeft al kenbaar gemaakt dat het hier niet om staat te springen.

Scenario 2: backstop

Een alternatief scenario is dat er geen vrijhandelsakkoord wordt bereikt, dat de transitieperiode afloopt en dat de verhouding tussen het VK en de EU terugvalt op de in de scheidingsovereenkomst afgesproken backstop. Daarin blijft Noord-Ierland onderdeel van de Europese interne markt en de rest van het VK wordt via een douane-unie aan Noord-Ierland en de EU gekoppeld. Zo kan de harde grens op het eiland Ierland tussen Ierland en Noord-Ierland voorkomen worden. In dit scenario staat handel met het VK voor wat betreft goederen gelijk aan de handel met een ‘derde’ buitenland. Alleen worden er geen importheffingen geheven in een douane-unie. Een dergelijke situatie bestaat nu tussen de EU en Turkije. Voor alle duidelijkheid: aan de grens vinden wel degelijk import- en exportformaliteiten plaats, veiligheidscontroles en zijn controles op het gebied van dieren en voeding noodzakelijk. U moet dus extra rekening houden met vertragingen aan de grens en dat kan flink dwarszitten als u onderdeel bent van een just-in-time toeleverketen. Daarnaast moet U ook zorgen dat uw organisatie en uw medewerkers in staat zijn om deze douaneformaliteiten onder handen te nemen. Dit betekent dus een extra investering in mensen. Ten slotte is in de backstop nauwelijks iets geregeld over het leveren van diensten. Als u een beveiligingsdienst aanbiedt waardoor uw Britse klanten een lagere premie betalen voor hun inboedelverzekering, zal deze door deze Britse verzekeraar niet zonder meer worden erkend. Verzekeringsnemers zullen dus uitwijken naar andere (Britse) aanbieders.

Scenario 3: handelsakkoord tussen EU en VK

De laatste overzienbare optie is dat er na de reguliere transitieperiode een vrijhandelsakkoord wordt gesloten tussen het VK en de EU, zoals er vandaag een bestaat tussen de EU en Canada bijvoorbeeld (CETA). Hoe dat eruit gaat zien is niet te zeggen, omdat de onderhandelingen daarvan nog moeten starten en lang kunnen aanslepen. In het algemeen is echter te stellen dat vrijhandelsakkoorden een minder geïntegreerde samenwerking zijn dan lidmaatschap van een douane-unie. Zo kunnen spelers elkaar importheffingen opleggen wanneer de goederen niet voldoen aan de overeengekomen oorsprongsregels en kunnen de zelfstandig gesloten vrijhandelsakkoorden met andere landen extra complicerend uitpakken wanneer er geen diagonale cumulatie tot stand komt (het erkennen van elkaars oorsprong). De kosten zijn dus potentieel hoger dan in het geval van een douane-unie. Daar staat tegenover dat toegang tot diensten wellicht geregeld wordt. Hierdoor zou het VK ook eigen vrijhandelsovereenkomsten kunnen afsluiten met derde landen.

Scenario 4: scheidingsovereenkomst komt überhaupt niet door 2 parlementen

Bovenstaande valt of staat bij het goedkeuren van de scheidingsovereenkomst door het Europese en het Britse parlement, in december. Het wordt de komende tijd erg spannend en het kan zomaar helemaal mis gaan. May lijkt geen meerderheid voor de scheidingsovereenkomst te hebben in het parlement en de leiders van de EU hebben als schot voor de boeg aangegeven niet opnieuw te willen onderhandelen. Een harde Brexit zonder scheidingsovereenkomst is dus nog altijd niet uit te sluiten. Dit is het slechtst denkbare scenario en heeft grote economische consequenties. Denk aan voedsel- en medicijntekorten in het VK, vliegtuigen die niet mogen vliegen, omdat de Britse luchthavens en piloten niet erkend worden als onderdeel van luchtvaartverdragen en enorme files bij de grote grensovergangen in de EU en het VK. Importtarieven vallen dan terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), dewelke uiteraard hoger liggen dan de nultarieven bij een eengemaakte markt, een douane-unie of een vrijhandelsakkoord.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Hoe kunt u zich als ondernemer voorbereiden op Brexit? Ongeacht van het type Brexit dat er volgt, is het verstandig om de volgende “no regrets” stappen te ondernemen.

  1. Heeft u geen ervaring met douane-afhandeling? Zoek dan direct een partner die dat voor u kan regelen.
  2. Bent u leverancier? Maak dan afspraken over elkaars verantwoordelijkheden bij import en export.
  3. Bent u klant? Dan geldt hetzelfde: maak afspraken over hoe u de goederen ontvangt en welke taken u in dit proces op zich wilt nemen.
  4. Bekijk hoe financieel afhankelijk u bent van Britse klanten. Probeer uw klantenportefeuille te diversifiëren als Britse klanten een riskant groot deel van uw portefeuille vormen.
  5. Bekijk of u strategisch voorraden van grondstoffen uit het VK moet aanleggen om tijdig te kunnen leveren.
  6. Voeg ontbindende voorwaarden toe aan uw leveringsvoorwaarden. Definieer problemen die mogelijk voortvloeien uit Brexit als een ontbindende voorwaarde en check uw leveringscondities bij langere contracten.
  7. Bekijk in welke valuta u factureert. Het is te verwachten dat de pond in waarde daalt op het moment van Brexit. Factureer dus bij voorkeur in euro’s, dek het risico op grote koersdalingen af bij uw bank of spreek van tevoren een wisselkoers af.
  8. Onderzoek welke mogelijkheden u heeft om bij een harde Brexit met “duty engineering” importheffingen te mitigeren. Over het algemeen hebben eindproducten hogere tarieven dan componenten. Het kan dus voordelig zijn om de eindassemblage in de EU of het VK te doen en daarmee rechten te besparen.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content