close
Share with your friends

De Belgische Kaaimantaks: de 'EER-lijst' in een nieuw jasje gestoken

De Belgische Kaaimantaks

De Belgische Kaaimantaks: de 'EER-lijst' in een nieuw jasje gestoken

In het kader van de Belgische Kaaimantaks merken wij op dat de EER-lijst van juridische constructies opnieuw is aangepast. De bestaande lijst verwijst naar bepaalde instellingen voor collectieve belegging en hybride vennootschappen, alsook naar de Luxemburgse Fondation Patrimoniale, de Luxemburgse SPF, de Liechtensteinse Stiftung en de Liechtensteinse Anstalt. Deze lijst wordt nu vervangen en vermeldt drie specifieke definities van geviseerde rechtspersonen, zijnde:

  1. bepaalde beleggingsinstellingen, namelijk de instellingen waarvan de rechten door één persoon, of meerdere met elkaar verbonden personen, worden aangehouden, in voorkomend geval per afzonderlijk compartiment beschouwd. Hieronder zijn begrepen de private alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen;
  2. ‘hybride' vennootschappen; en
  3. een nieuwe restcategorie die de vennootschappen (en andere entiteiten), viseert die in hun vestigingsstaat, ofwel ‘niet aan een inkomstenbelasting’ worden onderworpen, ofwel aan een inkomstenbelasting worden onderworpen ‘die minder dan 1 procent bedraagt van het belastbaar inkomen’. Dit laatste dient aan de hand van Belgische maatstaven te worden vastgesteld. Het toepassingsgebied van de Kaaimantaks wordt met deze lijst aldus opnieuw verruimd en zal retroactief van toepassing zijn op de inkomsten die vanaf 1 januari 2018 worden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld door een juridische constructie.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content