close
Share with your friends
Het familiebedrijf: een model voor groei en innovatie

Het familiebedrijf

Het familiebedrijf: een model voor groei en innovatie

Familiebedrijven vormen al jaren het hart van de Belgische economie. Ze zijn goed voor een derde van het Belgische BBP. Ze overleefden en floreerden te midden van talloze financiële, technologische, politieke en sociale veranderingen. Volgens de European Family Business Barometer van KPMG zou deze trend zich moeten doorzetten, zowel in Europa als in België.

De bijdragen van familiebedrijven tot de economie reikt verder dan wat de statistieken vertellen. Ze zijn motoren van innovatie en groei. Familiebedrijven stellen een groot deel van de beroepsbevolking te werk. Belangrijker nog is hun aandeel in het versterken van het maatschappelijke weefsel; ze dragen bij tot betere interacties binnen onze samenleving.

Eén van de algemene positieve conclusies van de barometer is dat familiebedrijven vertrouwen hebben in de toekomst. Ook zijn ze zich ervan bewust dat ze flexibeler moeten worden, sneller moeten innoveren en toptalent moeten aantrekken om concurrerend te blijven en te blijven groeien.

Geloof in de toekomst

Dit vertrouwen in de toekomst weerspiegelt zich in het feit dat 28% van de Belgische familiebedrijven de toekomst tegemoet ziet met veel vertrouwen, en 57% met vertrouwen. Mooie cijfers in vergelijking met de Europese gemiddelden van respectievelijk 16% en 56%. In een land waar het succes wordt afgemeten aan de export, bleek uit de enquête dat 58% van de familiebedrijven meer exporteerden dan in 2017.

Deze positieve cijfers gaan gepaard met een aantal uitdagingen. Rentabiliteit en concurrentie zijn grote uitdagingen voor deze bedrijven, net als de war for talent. De grootste zorg is volgens de barometer onzekerheid op politiek of regelgevend gebied. Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen mag dan leiden tot vereenvoudiging, flexibiliteit en afstemming op de EU-regelgeving, toch blijven er vragen over de impact ervan op familiebedrijven. Een andere kwestie die kleine ondernemers zorgen baart, is het nieuwe erfrecht, dat een belangrijke rol speelt in de toekomst van het bedrijf.

Een goed evenwicht vinden tussen familie en bedrijf is voor familiebedrijven een voortdurende uitdaging. Objectieve bedrijfsbeslissingen nemen zonder rekening te houden met de impact op de familie kan conflicten veroorzaken en de interne verstandhouding beïnvloeden. Te veel rekening houden met de familie kan dan weer leiden tot beslissingen die het bedrijf schade toebrengen.

Opvolging verzekeren

Wanneer familieleden bereid zijn om het bedrijf over te nemen, is het de bedoeling een vlotte overgang te verzekeren naar de volgende generatie, zowel voor het management als voor de eigenaars van het bedrijf. De overgang moet tegemoetkomen aan de familiebelangen en zo verlopen dat de nieuwe eigenaars goed voorbereid zijn. Ondernemers die een succesvolle continuïteit willen opbouwen of verzekeren, erkennen het belang van een sterk opvolgingsplan om de toekomst van hun bedrijf te verzekeren. Bij een opvolging draait het om twee zaken: de eigendomsopvolging en de opvolging van de bedrijfsleiding. Familiebedrijven moeten over een sterk bestuur beschikken om beide aspecten van de overgang aan te pakken.

Tegen die achtergrond zegt 53% van de respondenten dat zij hun management aan de volgende generatie zouden overdragen; 50% zouden hun bestuur overdragen en 53% hun eigendom. Slechts 33% verklaarde dat ze een externe CEO zouden aanstellen.

De toekomst blijft er rooskleurig uitzien voor familiebedrijven naarmate zij groeistrategieën blijven implementeren, nieuwe producten blijven introduceren en een toename van het werknemersbestand voorzien. Hun groei en nalatenschap worden wellicht nog meer veiliggesteld als ze investeren in duidelijke governance en een betere opvolgingsplanning en communicatie tussen de huidige eigenaars en de toekomstige generaties.

Dit vertrouwen is gebaseerd op welverdiende resultaten. Met deze positieve vooruitzichten, de bereidheid tot strategische investeringen en een evenwichtige visie op familie en bedrijf, hebben familiebedrijven veel kans om ook op lange termijn succesvol te blijven. Als ze de uitdagingen kunnen aangaan en zich samen achter bedrijfsvriendelijke‑hervormingen kunnen scharen, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor familiebedrijven.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content