close
Share with your friends

Bijna helft van de CEO’s van energie- en nutsbedrijven bezorgd over cyberaanvallen

Energie- en nutsbedrijven bezorgd over cyberaanvallen

Achtenveertig procent van de CEO’s wereldwijd van energie- en nutsbedrijven vreest dat het niet zozeer een kwestie is van 'of' maar wel 'wanneer' ze het slachtoffer worden van een cyberaanval. Bovendien zijn niet alle CEO's voldoende voorbereid om een dergelijk voorval de baas te kunnen. Dat blijkt uit de Global CEO Outlook die KPMG dit jaar uitvoerde. Tegen deze achtergrond vond de KPMG Global Power & Utilities-conferentie plaats in Brussel.

Gerelateerde content

Bijna helft van de CEO’s van energie- en nutsbedrijven bezorgd over cyberaanvallen

Uit de enquête blijkt dat 58 procent van de CEO's zich klaar voelt om nieuwe cyberbedreigingen te identificeren. In het geval van een cyberaanval denkt 68 procent klaar te zijn om externe belanghebbenden aan te sturen. Daarnaast is 63 procent van de CEO's er dan weer van overtuigd dat ze de impact op de strategische activiteiten kunnen beheersen.

"De kansen die technologie de energie- en nutssector biedt, hebben ook de deur geopend voor grote risico's en cyberbedreigingen die hoog op de agenda van CEO's en raden van bestuur staan", zegt Regina Mayor, Global Sector Head, Energie en Natuurlijke Hulpbronnen bij KPMG. "De mate waarin organisaties zich kunnen verweren tegen en voorbereid zijn op cyberaanvallen varieert in de hele sector, maar het is cruciaal dat die organisaties de nodige stappen zetten om hun systemen te beschermen. Zo niet, lopen ze het risico het doelwit te worden van mogelijk verlammende aanvallen."

CEO's banen zich een weg door deze cyberkwesties en zien stilaan in hoe belangrijk het is dat personeelsleden nieuwe vaardigheden aanleren om de toekomstige groei van hun organisatie te ondersteunen. De rol van cyberbeveiligingsspecialist wordt door 59 procent van de CEO's beschouwd als de belangrijkste nieuwe rol, gevolgd door de rol van datawetenschapper (57%) en die van manager in digitale transformatie (54%).

In een klantgerichte sector als die van energie- en nutsbedrijven, begrijpen CEO's hoe belangrijk het is om gegevens van klanten te beschermen. Anderzijds benadrukken ze dat beter moet worden ingespeeld op de verwachtingen van de klant. Bijna twee derde van alle CEO's in de enquête geeft aan dat de bescherming van klantgegevens cruciaal is om de groei van hun toekomstige klantenbestand mogelijk te maken. Eén derde van de CEO's vindt dat hun organisatie ten opzichte van het gemiddelde minder tegemoetkomt aan de verwachtingen van klanten voor een gepersonaliseerde ervaring. Daarnaast vindt 78 procent dat ze maar net of onvoldoende tegemoetkomen aan de verwachtingen van klanten.

Jorn De Neve, Hoofd van de Energiesector bij KPMG België: “Nu de koopkracht en de vraag van de millenniumgeneratie sterker toeneemt, zien CEO's de grootste uitdagingen in het tegemoetkomen aan de behoeften van die generatie. We denken daarbij aan het inspelen op de verwachtingen van millennials voor on demand dienstverlening, het aanduiden van leidinggevenden die zich meer identificeren met de millenniumgeneratie en millennials op nieuwe manieren betrekken via digitale kanalen”.

Focus op groei

De enquête toont aan dat, zelfs in tijden van transformatie in de industrie, CEO's van energie- en nutsbedrijven ervan overtuigd zijn dat groei in het verschiet ligt, en dat ze bereid zijn om hun organisatie door een transformatieproces te leiden zodat ze de concurrentie kunnen blijven aangaan. In werkelijkheid heeft 89 procent van de CEO’s vertrouwen in de groeivooruitzichten voor hun bedrijf en 94 procent verwacht een stijging van het personeelsbestand in de komende drie jaar.

Strategische samenwerkingsverbanden met derden en organische groei zijn maar enkele voorbeelden van de belangrijkste strategieën om de organisatorische groeidoelstellingen te behalen over een periode van drie jaar. Daarnaast trachten CEO's een aantal stappen te zetten om deze doelstellingen na te streven: meer nadruk leggen op de ontwikkeling van innovatieve technologieën; meer investeren in de opsporing van storingen en in innovatieprocessen; producten en diensten beschikbaar stellen via een aanbieder van online platforms; en accelerator- of incubatorprogramma's voor startende ondernemingen opzetten.

"CEO's staan te springen om bestaande infrastructuren aan te wenden en nieuwe technologieën in gebruik te nemen die consumenten voordelen zullen opleveren. We zien ook steeds meer samenwerkingen met andere spelers buiten de eigen organisatie, vooral op digitaal gebied, zoals blockchain, het internet der dingen en platformoplossingen", verklaart Ted Surette, Global Power and Utilities Leader bij KPMG.

Hoewel we in het huidige klimaat niet kunnen ontkomen aan technologische disruptie en innovatie, is opkomende technologie een van de belangrijkste uitdagingen voor organisatorische groei, gevolgd door klimaatverandering en cyberbeveiliging. Niettegenstaande 92 procent van de ondervraagden technologie beschouwt als een kans, en niet als een bedreiging, geeft één derde aan dat zijn of haar organisatie moeite heeft om gelijke tred te houden met de technologische innovatie in de sector.

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)