close
Share with your friends

ECOFIN zet stap in goede richting naar hervorming Europees btw-stelsel

ECOFIN zet stap in goede richting

ECOFIN zet stap in goede richting naar hervorming Europees btw-stelsel

De Europese Commissie heeft al lang de ambitie om het btw-stelsel in Europa ingrijpend te hervormen. Omwille van politieke gevoeligheden, is dat wijzigingsproces een werk van lange adem. In afwachting van deze grondige hervorming heeft de ECOFIN recent een aantal maatregelen goedgekeurd. De Commissie juicht deze maatregelen toe als een stap in de goede richting om de btw-regels te moderniseren en het verlies aan btw-inkomsten terug te dringen.

Een belangrijk onderdeel van de bovengenoemde kortetermijnoplossingen is de gelijkschakeling tussen elektronische en papieren publicaties (zoals kranten en weekbladen). Zo zullen in België en Nederland e-books kunnen verkocht worden tegen het verlaagde btw-tarief (en bepaalde elektronische kranten en magazines in België zelfs aan 0%).

In het kader van fraudebestrijding heeft de Raad enkele maatregelen getroffen ter versterking van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Daarnaast zijn zogenaamde ‘quick fixes’ overeengekomen om specifieke problemen te verhelpen ten aanzien van voorraad op afroep (call-off stock), de opgave van het btw-identificatienummer van een afnemer, bewijs bij grensoverschrijdende transacties en ketting-/ABC transacties (ABC transacties).

Nadat bovengenoemde maatregelen zijn omgezet tot een richtlijn, zal het aan de lidstaten van de Europese Unie zijn om deze maatregelen te implementeren in de nationale wetgevingen. Wij zullen u over de ontwikkelingen in België en Nederland informeren.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content