close
Share with your friends
Welke invloed zal Brexit hebben op mijn toevoerketen en magazijn(en)?

Welke invloed zal Brexit hebben

Welke invloed zal Brexit hebben op mijn toevoerketen en magazijn(en)?

We kunnen gerust zeggen dat deze vraag al vaak aan bod is gekomen tijdens bestuursvergaderingen. Momenteel zijn er nog vele vragen onbeantwoord. Er spelen dan ook heel wat factoren een rol om de juiste beslissing te kunnen nemen. Bovendien is Brexit een ingewikkeld proces dat op vele bedrijven en sectoren een impact heeft. We willen ons dan ook focussen op de overkoepelende problemen voor het beheer van uw toevoerketen. 

Wat is eigenlijk het probleem?

Ongeacht de richting waarin de onderhandelingen uitgaan, zal er een grote impact zijn op de magazijnsector in het VK en de EU. De meeste bedrijven hebben de locatie van hun magazijnen immers gekozen om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Nu Brexit om de hoek loert, moeten bedrijven zich afvragen of hun infrastructuur nog steeds voldoende is om hun klanten de gewenste dienstverlening aan te bieden. En dan hebben we het nog niet gehad over de veranderingen in de wetgeving op het vlak van douaneafhandeling en al het bijkomende papierwerk dat nodig is voor de extra etikettering of het bijwerken van technische bestanden. 

Welke mogelijkheden heeft u? U kunt bijvoorbeeld alle producten bestemd voor het VK onderbrengen in een magazijn in het VK en/of de locatie van uw magazijnen opnieuw evalueren om de overige lidstaten te kunnen blijven bedienen. Uiteindelijk komt het neer op de locatie van uw magazijn(en) en op het feit of u uw eigen magazijn(en) heeft of gebruik maakt van (een) magazijn(en) van derden. 

Magazijn in het VK of de EU

Als u beslist om uw eigen magazijnen zelf te beheren, moet u op zijn minst met de volgende elementen rekening houden:

  • Heeft uw bedrijf de nodige vaardigheden en ervaring op het vlak van project- en operationeel beheer om een dergelijk project in goede banen te leiden?
  • Beschikt u over de nodige financiële middelen?
  • Beseft u welke impact het overdragen van uw IT-systemen of het implementeren van nieuwe systemen kan hebben?
  • Welk effect heeft het overdragen of opbouwen van nieuwe voorraden op het werkkapitaal en de dienstverlening?

 

Als u beslist om de “warehousing” aan een derde partij uit te geven, raden we u aan de volgende punten in acht te nemen: 

  • In hoeverre bent u vertrouwd met het uitbesteden van een gedeelte van uw operatie(s), vooral als het over de voordelen en valkuilen gaat?
  • Heeft u de juiste vaardigheden en ervaring om een uitbesteding te managen, bijvoorbeeld op het vlak van contractbeheer?
  • Heeft u enig idee van de problemen die zich kunnen voordoen met uw IT-systemen wanneer u uw voorraad overdraagt?

 

Naast de bovenstaande, en zeker niet volledige lijst van pijnpunten, is het belangrijk om te weten dat er in vele delen van het VK momenteel al een tekort aan magazijnruimte is. Bovendien is er ook weinig plaats om nieuwe magazijnen te bouwen. Er worden wel magazijnen gebouwd, maar er kan niet echt aan de vraag worden voldaan. Elementen zoals specifieke marktvereisten en locatie spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij heeft de verschuiving naar e-commerce en discountwinkels ertoe geleid dat de vraag naar magazijnen in de buurt van de belangrijkste verkeersaders sterk toegenomen is. Die trend heeft ervoor gezorgd dat het nog moeilijker is om beschikbare opslagruimte te vinden. Men verwacht dat tegen 2020, als het nu al niet het geval is, de vraag naar magazijnen in het VK het aanbod zal overstijgen. Dat heeft mogelijk een negatieve invloed op de (e-commerce) leveringen naar klanten.

Arbeidskrachten

De logistieke sector in het VK heeft het erg moeilijk gehad om op elk niveau voldoende en geschikte arbeidskrachten te vinden. De afgelopen tien jaar hebben heel wat EU-migranten die naar het VK kwamen gemakkelijk werk gevonden in tal van magazijnen. Wat zou er wel niet kunnen gebeuren als een groot aantal erg bekwame medewerkers het VK zou verlaten en terugkeren naar de EU? Aangezien de werkloosheidsgraad in het VK erg laag is, wordt het een echte uitdaging om gepast personeel te vinden.

De magazijnsector in het VK mag gerust wat meer investeren in mechanisatie en automatisering. De hiervoor benodigde apparatuur bevindt zich evenwel bij bedrijven buiten het VK.

Hoe bereidt u zich voor?

Ongeacht uw situatie is het erg belangrijk om te weten welke invloed het VK op uw activiteiten heeft en welke VK/EU-strategie u gaat uitdokteren. Ons team van experts helpt u graag verder om de mogelijke impact van Brexit duidelijk in kaart te brengen. Indien nodig kunt u bij ons eveneens terecht voor de uitwerking van overgangsmaatregelen.

Bij mogelijke vragen kunt u contact opnemen met Steve De Poorter.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content