close
Share with your friends

IAS 19: korte-, langetermijnpersoneelsbeloningen en vergoedingen na uitdiensttreding

IAS 19

Nieuwsgierig over wat de IAS19 betekent voor u en de beloningsregeling voor uw personeel? De nieuwe IAS-IFRS 19 bestrijkt alle soorten personeelsbeloningen, zoals pensioenen.

Muriel Lejour

KPMG Advisory, Director

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

IAS19: korte-, langetermijnpersoneelsbeloningen en vergoedingen na uitdiensttreding

De IAS19 kijkt naar alle vormen van vergoedingen die door een onderneming worden toegekend in ruil voor door de werknemers verrichte prestaties. Ze schetst de boekhoudkundige vereisten voor personeelsbeloningen, met inbegrip van kortetermijnpersoneelsbeloningen, uiteenlopende langetermijnpersoneelsbeloningen, vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen. Personeelsbeloningen zijn alle vormen van vergoedingen die door een organisatie worden toegekend in ruil voor door de werknemers verrichte prestaties. Toegezegdebijdragenregelingen vallen ook binnen de werkingssfeer van IAS19 / ASC715 en worden beoordeeld aan de hand van de 'Projected Unit Credit' (of PUC).

overview of employee benefits

Het algemene principe van IAS19 bestaat erin de uitgaven voor personeelsbeloningen op te nemen in dezelfde periode waarin de werknemer de beloning verdient. Zo kan voor verschillende ondernemingen een betere vergelijking van de rekeningen worden gemaakt en wordt dusdanig de algemene consolidatie vergemakkelijkt. Het omvat alle vormen van beloningen die door een onderneming worden toegekend in ruil voor door de werknemers verrichte prestaties (feitelijke verplichting).

Om deze beloningen administratief te verwerken en om de pensioenverplichtingen te bepalen, gebruiken we de PUC-methode. Die omvat:

  1. Een zo reëel mogelijke schatting van de uiteindelijke kosten voor de entiteit van de beloning die de werknemers hebben verdiend in ruil voor de door hen in de lopende periode en in voorgaande perioden verrichte prestaties. We gebruiken daartoe actuariële veronderstellingen over demografische en financiële variabelen die een invloed zullen hebben op de kostprijs van de beloning.
  2. De totale beloning wordt gedisconteerd om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen.

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)