close
Share with your friends
Harvey Nash/KPMG CIO-enquête 2018

Harvey Nash/KPMG CIO-enquête 2018

Harvey Nash/KPMG CIO-enquête 2018

In ons vorige onderzoek berichtten we hoe CIO's te midden van de wereldwijde onzekerheid koers hielden, kosten bespaarden en bedrijfsprocessen verfijnden. Hoewel geopolitieke instabiliteit er grotendeels nog is, toont het CIO-rapport van dit jaar hoe CIO's toegang hebben tot grotere budgetten en meer personeel. Het klopt inderdaad dat meer IT-leiders kunnen profiteren van hogere budgetten dan in de laatste dertien jaar van dit rapport.

In het onderzoek van dit jaar zien we dat de rol van CIO's blijft veranderen omdat organisaties zelf geen andere keuze hebben dan te transformeren. Traditionele aandachtspunten zoals gegevensprivacy en -beveiliging zijn belangrijker dan ooit, maar om competitief te blijven moeten IT-leiders de risico's die gepaard gaan met het gebruik van klantengegevens omzetten in instrumenten die groei genereren. Uit het rapport blijkt immers dat bedrijven die de klant centraal stellen in hun digitale strategie, aanzienlijk meer winst boeken.

CIO's geven zichzelf een sterke score voor traditionele IT-competenties, zoals zakelijk inzicht, de juiste technologieën selecteren en verwante capaciteiten opbouwen, maar velen erkennen dat er nog veel werk moet worden verzet om dit in de digitale context toe te passen. Misschien wordt de ware complexiteit en alomtegenwoordigheid van digitaal enkel met de tijd duidelijk en zijn strategieën pas echt effectief als ze flexibel blijven en pragmatische verandering ondersteunen.

De onderzoeksresultaten tonen duidelijk aan hoe belangrijk en uitdagend de rol van een CIO is. Geen andere leidinggevende rol ondergaat zo veel verandering als de CIO, geen andere leidinggevende rol heeft de kans om echt transformationeel te zijn, zowel voor de organisatie als voor de persoon die de rol invult.

Maar uiteindelijk toont dit rapport aan dat de invloedrijkste en succesvolste organisaties fanatiek bezig zijn met waarde leveren, zowel aan als van hun klanten. En dit blijkt uit de cijfers: 'klantgerichte' organisaties hebben 38 procent meer kans op een hogere rentabiliteit dan organisaties die dit niet zijn.

Vorig jaar stelden we vast dat cloud-investeringen blijven toenemen, en dit jaar is dat niet anders, met bijna drie vierde van IT-leiders die een matige of aanzienlijke investering rapporteren. Op korte afstand volgen investeringen in mobiele technologieën. Hoeveel er veel over wordt gesproken, vormen nieuwere technologieën, zoals Blockchain en virtuele realiteit, de focus van slechts een klein deel van de uitgaven van organisaties in nichesectoren en zijn ze nog niet algemeen doorgebroken. Technologie is nooit belangrijker geweest voor organisaties dan vandaag, en met bijna de helft van IT-leiders die loonsverhogingen en budgetstijgingen aangeven, is het duidelijk dat bestuursraden investeren in technologie.

Hoe organisaties data benutten, wordt steeds meer een bron van concurrentievoordeel, maa het is ook een risico; consumenten beginnen nog maar net te beseffen welke informatie organisaties over hen hebben en geruchtmakende rechtszaken over gegevensmisbruik evenals de invoering van een strenge privacywetgeving in Europa (GDPR) hebben nu de volledige aandacht van de raad en de CIO.

De stap zetten naar digitale platformen en oplossingen blijkt voor CIO's een enorme uitdaging te zijn. Veel CIO's melden dat ze er nog altijd problemen mee hebben, met 78 procent die zegt dat hun digitale strategie slechts redelijk effectief is, of zelfs minder dan dat.

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat operationele risico's en naleving, naast gegevensbeveiliging, de twee grootste punten van zorg voor de bestuursraad zijn. Terwijl gegevensbeveiliging al enige tijd hoog op de agenda staat, worden gegevensprivacy en vertrouwen een steeds grotere bezorgdheid, en veel organisaties beginnen, althans wat de GDPR betreft, er zich nu maar pas mee bezig te houden.

CIO's hebben echt zeer weinig bewegingsruimte, organisaties die het juiste evenwicht vinden tussen innovatie en bestuur, zijn het sterkst geplaatst om in een steeds complexere technologische omgeving de concurrentie aan te gaan.

Een zware cyberaanval is groot nieuws en brengt niet enkel schade toe aan de operationele activiteiten maar ook, in een wereld van wispelturige consumenten en alomtegenwoordige media, aan het merk en de reputatie van het bedrijf. Bestuursraden hebben dit goed begrepen. Het bedrijf tegen een cyberaanval beschermen, is meer dan enig ander item gestegen op de agenda en IT-leiders worden ondersteund en aangemoedigd om zich zo goed mogelijk te verdedigen.

Voor geen enkele IT-leider zal het een verrassing zijn dat er een tekort aan vaardigheden is: 65 procent meldt een tekort aan vaardigheden waardoor hun strategieën vertraging oplopen, het hoogste percentage dat wij sinds 2008 hebben geregistreerd. Maar CIO's beginnen hun resources slimmer te beheren. Outsourcing wordt steeds meer gebruikt om vaardigheden te versterken in plaats van kosten te besparen; en veel CIO's experimenteren zeer succesvol met automatisering, vooral in testing, servicedesks en ontwikkeling. Dit heeft CIO's echter niet belet om aan te werven: dit jaar verwacht bijna de helft zijn personeelsbestand te kunnen uitbreiden. 

Hoewel digitaal succes behalen moeilijk blijkt en wordt afgeremd door een aanhoudend tekort aan vaardigheden, blijken succesvolle IT-leiders veerkrachtig en flexibel te zijn, en blijven CIO's cruciaal om hun organisatie naar een digitale toekomst te helpen loodsen.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content