close
Share with your friends

Harmonisering van de statuten

Harmonisering van de statuten

De weg naar geharmoniseerde pensioenuitkeringen voor arbeiders en bedienden is onvermijdelijk. De nieuwe wetgeving biedt een kans om dit evenwicht daadwerkelijk te verwezenlijken. Wij tonen u hoe dat in zijn werk gaat.

Muriel Lejour

KPMG Advisory, Director

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Harmonisering van de statuten

De harmonisering van pensioenen voor arbeiders en bedienden is hoognodig, gezien het huidige verschil in de praktijk. Het nieuwe wetgevingslandschap maakt het mogelijk om een slimme en efficiënte benadering te hanteren om de twee in evenwicht te brengen. Een overzicht: 

4 juni 2008 - de Arbeidsrechtbank van Antwerpen aanvaardt dat er een ongelijke behandeling bestaat tussen arbeiders en bedienden met het oog op aanvullende pensioenen. 

7 juli 2011 - het Grondwettelijk Hof velt een oordeel over de ongelijke behandeling bij opzeggingstermijnen en carensdagen. Dit was de omvang van het arrest. Om echter bijkomende gevolgen voor aanvullende pensioenen te vermijden, heeft de wetgever onmiddellijk om inbreng gevraagd.

Hoofdstuk III van de Wet van 5 mei 2014 werd gepubliceerd en wijzigt het pensioen en nabestaandenpensioen. Het verleent een overbruggingstoelage in de pensioenregeling voor werknemers en gaat de ongelijke behandeling op basis van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden voor aanvullende pensioenen tegen.

Lijkt de wetgevingscontext van de harmonisering van pensioenplannen ingewikkeld voor u en uw context? 

Ontdek hoe u uw plannen eenvoudig en doeltreffend op elkaar kunt afstemmen. Neem contact op met onze deskundigen.

Download
Status Harmonization
pdf Download pdf (233.0 KB)

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)

pdf Download pdf (233.0 KB)