close
Share with your friends

Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

Belgische maatregelen voor de bestrijding

Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

Op aangeven van minister Johan Van Overtveldt, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude, heeft de ministerraad recent een voorontwerp van wet goedgekeurd met maatregelen ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking aangaande roerende voorheffing. Met dit voorontwerp wordt getracht oneigenlijke vrijstellingen van roerende voorheffing te bestrijden en de opeisbaarheid van roerende voorheffing bij een onterechte vrijstelling of terugbetaling te vereenvoudigen.

Hoewel de tekst van het voorontwerp momenteel bij de Raad van State ligt voor advies en derhalve nog niet beschikbaar is, delen we reeds graag de verwachte anti-misbruikmaatregelen:

  • Wanneer een Belgisch of buitenlands pensioenfonds minder dan 60 dagen effecten aanhoudt, die dividenden genereren en die recht geven op een vrijstelling of verrekening van roerende voorheffing, wordt dat voortaan door de Belgische belastingautoriteiten gezien als een kunstmatige rechtshandeling. Het gevolg is dat geen vrijstelling of verrekening van roerende voorheffing wordt toegepast. Om de vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing toch te kunnen toepassen, moet het pensioenfonds zelf bewijzen dat geen kunstmatige rechtshandelingen werden verricht.
  • In geval van onrechtmatige toepassing van de vrijstelling of onrechtmatige terugbetaling van roerende voorheffing, zal de verkrijger van de roerende inkomsten aangewezen worden als schuldenaar van de roerende voorheffing. Dit geldt zelfs wanneer het in werkelijkheid de schuldenaar van de roerende inkomsten was die de vrijstelling of terugbetaling heeft ontvangen.
  • Voor het toepassen van de verrekening van de roerende voorheffing, zal de belastingplichtige als volle eigenaar moeten beschikken over de onderliggende effecten op de datum dat de rechthebbenden van de dividenden worden geïdentificeerd. Dit is de datum vóór de dag van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden. Deze maatregel moet een onterechte verrekening van roerende voorheffing op dividenden tegengaan.

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte en bericht u zodra de tekst van het voorontwerp ontwerp beschikbaar wordt gemaakt.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content