close
Share with your friends

Actuariële waarderingen - onze diensten

Onze actuariële diensten

We hebben ervaring met de uitvoering van integrale actuariële waarderingen uit hoofde van IAS19-ASC715. Onze deskundigen begeleiden u bij de opschoning van gegevens en reiken u op basis van onze resultaten veronderstellingen aan. We geven eveneens een presentatie aan uw managementteam en beantwoorden waar nodig vragen van bedrijfsrevisoren.

Muriel Lejour

KPMG Advisory, Director

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Actuariële waarderingen - onze diensten

Het algemene principe bestaat erin de uitgaven voor personeelsbeloningen op te nemen zodra de werknemer de prestaties verricht. Zo kan voor verschillende ondernemingen een betere vergelijking van de rekeningen worden gemaakt. Het omvat alle vormen van vergoedingen die door een onderneming worden toegekend in ruil voor door de werknemers verrichte prestaties (feitelijke verplichting), en bestrijkt uiteenlopende personeelsbeloningen, zoals vergoedingen na uitdiensttreding, langetermijnpersoneelsbeloningen, ontslagvergoedingen en kortetermijnpersoneelsbeloningen.

Om deze beloningen administratief te verwerken en om de pensioenverplichtingen te bepalen, gebruiken we de 'Projected Unit Credit (PUC)'-methode, waarbij de volgende stappen worden gevolgd:

  1. Er wordt een betrouwbare schatting gemaakt van de uiteindelijke kosten voor de entiteit van de beloning die de werknemers hebben verdiend.
    o Daartoe moeten schattingen worden gemaakt (actuariële veronderstellingen) over demografische en financiële variabelen die een invloed zullen hebben op de kostprijs van de beloning.
  2. Deze beloning wordt gedisconteerd om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen.

 

Deze methoden vallen hoofdzakelijk onder IFRS (IAS19) / USGAAP (ASC715) en BEGAAP.

Hebt u vragen of wenst u een offerte aan te vragen? Neem dan contact op met onze deskundigen.

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)