close
Share with your friends

Voor niet-inwoners van Nederland dient vanaf 1 januari 2019 het buitenlandse adres te worden opgenomen in de Nederlandse loonadministratie

Voor niet-inwoners van Nederland

Voor niet-inwoners van Nederland dient vanaf 1 januari 2019 het buitenlandse adres te worden opgenomen in de Nederlandse loonadministratie

Als Nederlandse werkgever bent u verplicht om uw werknemers te identificeren. Voordat een werknemer bij u gaat werken, moet u zijn identiteit vaststellen en zijn persoonlijke gegevens verzamelen voor de Nederlandse aangifte loonheffingen. Indien dit niet (juist) is gedaan, is voor de betreffende werknemer het zogenoemde anoniementarief van toepassing. Dit betekent dat u op het loon van de werknemer 52% loonbelasting/premies volksverzekeringen dient in te houden en dat u geen rekening mag houden met de Nederlandse loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en/of het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. 

Hebt u een werknemer die geen (fiscaal) inwoner van Nederland is? Dan gelden vanaf 1 januari 2019 mogelijk aangescherpte voorwaarden. 

Ten aanzien van niet-inwoners van Nederland die (tijdelijk) in Nederland verblijven, bijvoorbeeld voor enkele dagen per week, wordt in de loonadministratie soms het (tijdelijke) Nederlandse adres geregistreerd. Vanaf 1 januari 2019 moet voor deze werknemers het buitenlandse adres in de loonadministratie worden opgenomen. Indien de werkgever dit niet doet, is voor deze werknemer het anoniementarief van toepassing. Wij adviseren u hierop alert te zijn!

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content