close
Share with your friends

Dubbele afdracht van Nederlandse premies bij formele salary split voorkomen?

Dubbele afdracht van Nederlandse premies

Dubbele afdracht van Nederlandse premies bij formele salary split voorkomen?

Sinds 1 januari 2013 is de Nederlandse Wet uniformering loonbegrip (hierna: WUL) van toepassing. De WUL introduceerde één loonbegrip voor de Nederlandse loonbelasting/premies volksverzekeringen en moest leiden tot vereenvoudiging van de Nederlandse loonadministratie. In de situatie van een formele ‘salary split’ binnen een concern waarbij een werknemer meerdere afzonderlijke formele dienstbetrekkingen (in verschillende landen) heeft, kan de WUL echter nadelig uitpakken voor het concern. 

De invoering van de WUL leidt ertoe dat de werkgeversbijdragen voor de Nederlandse premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW per werkgever dienen te worden berekend. Stel dat sprake is van een formele salary split met zowel een Nederlandse als een Belgische werkgever waarbij de werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, dan zal de Belgische werkgever zich in beginsel in Nederland moeten registreren voor de afdracht van de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Omdat de Nederlandse werkgever deze premies ook moet afdragen, is sprake van een dubbele afdracht van premies. Iedere werkgever is premies verschuldigd tot het maximale premie-inkomen. De maximale werkgeversbijdrage per werknemer bedraagt in 2018 ongeveer € 10.400. 

Om de administratieve last te verminderen kunnen beide werkgevers (behorend tot hetzelfde concern) een gezamenlijke aanvraag doen tot verlegging van de inhoudingsplicht van de Belgische werkgever naar de Nederlandse werkgever. Als het verzoek wordt gehonoreerd, is het voor de Belgische werkgever niet nodig zich in Nederland te registreren. 

Recent hebben wij van de Nederlandse inspecteur in een specifieke situatie een goedkeuring ontvangen op basis waarvan de inhoudingsplicht wordt verlegd én de verschuldigde werkgeversbijdrage wordt beperkt tot eenmaal de maximale bijdrage. Het gaat hierbij niet om algemeen beleid van de Belastingdienst, maar om een individuele goedkeuring van de inspecteur. Indien u te maken hebt met dubbele premieafdracht en zich in een vergelijkbare situatie bevindt, bespreken wij graag met u de mogelijkheden om een soortgelijke goedkeuring te verkrijgen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content