close
Share with your friends
Artificiële Intelligentie: de hype doorbroken

Artificiële Intelligentie: de hype doorbroken

Artificiële Intelligentie: de hype doorbroken

Op 8 oktober is Dr. Rebecca Pope de keynote spreker op het AI evenement georganiseerd door KPMG België. Als Lead Data Scientist van KPMG UK laat ze haar licht schijnen op een heel actueel en veelbesproken onderwerp, Artificiële Intelligentie (AI).

 

Wat betekent AI precies?

Een hype is het alleszins, maar wat is het juist? Rebecca omschrijft AI als de mogelijkheid voor computerprogramma's om te leren van data. In tegenstelling tot bij traditioneel computergebruik, kunnen computers via AI leren om taken uit te voeren zonder expliciet voorgeprogrammeerd te zijn. "Het probleem is dat veel termen door elkaar worden gehaald, waaronder robotica, automatisering van robotprocessen, AI en machines. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn wanneer we debat voeren over banenverlies en -creatie, en duidelijk moeten aangeven waar we het over hebben”.

 

Zullen computers of AI de mens vervangen op de arbeidsmarkt? 

De vraag die iedereen zich stelt: zal AI menselijke arbeid vervangen? Volgens Rebecca is AI beperkt tot het leren van één enkel domein, om dat dan uitstekend te beheersen. Ze haalt aan dat AI-systemen bijvoorbeeld even goed gezichten kunnen herkennen als mensen, maar dat dit slechts één specifieke taak is, terwijl menselijke arbeid veelzijdig is... "Een job is een verzameling van taken die niet los van elkaar staan en AI zal ons in staat stellen om onze intelligentie te vergroten".

Een job is een verzameling van taken die niet los van elkaar staan en AI zal ons in staat stellen om onze intelligentie te vergroten.

Rebecca meent dat "AI niet draait om het vervangen van mensen, maar hen helpt om efficiëntere beslissingen te nemen, gebaseerd op data". Volgens haar "verbreedt AI de reikwijdte van de informatie die mensen ontvangen en kunnen gebruiken om een gegronde beslissing te nemen". Daarom is het voor haar duidelijk dat AI geen jobs zal vervangen, maar de menselijke capaciteiten in de dagelijkse taken zal verbeteren.

 

Volgens onze recente CEO Outlook - gelooft 80% van de Belgische CEO's dat AI banen zal creëren in plaats van ze te vernietigen. Is dat al te optimistisch?

"Het is interessant vast te stellen dat Belgische CEO's een stuk boven het wereldwijde gemiddelde van 60% zitten." Ze herhaalt dat dit te maken heeft met hoe we naar jobs kijken. "We moeten een job zien als het aaneenkoppelen van verschillende taken." Rebecca verwijst naar onderzoek dat werd verricht op basis van tellingen in de VS van 1950 tot 2010. Daaruit blijkt dat slechts 1 van de 270 jobs niet langer bestaat: de 'liftoperator'. Dat wil zeggen dat "een job nooit bepaald wordt door één enkele taak, maar samengesteld is uit meerdere elementen die alleen maar efficiënter kunnen worden gemaakt". Ze legt uit dat "AI processen versnelt en tot minder inefficiënties leidt. Het is geen binaire ja-neevraag, maar veel genuanceerder dan dat. De optimistische visie van Belgische bedrijfsleiders komt wellicht voort uit het inzicht dat een job niet zomaar een reeks statische taken is, en dat 'beroepen’ zich zullen blijven aanpassen aan de veranderende tijden."

De optimistische visie van Belgische bedrijfsleiders komt wellicht voort uit het inzicht dat een job niet zomaar een reeks statische taken is, en dat 'beroepen’ zich zullen blijven aanpassen aan de veranderende tijden.

Hoe moet het onderwijs omgaan met AI?

Wat Rebecca zorgen baart, is dat "meer en meer digitale en AI-toepassingen een centrale rol spelen in tal van bedrijfstakken. Mensen hebben niet noodzakelijkerwijs de vaardigheden om de output ervan volledig te begrijpen of te doorgronden, en dat is gevaarlijk. Als je niet begrijpt waar je mee te maken hebt, dan is AI, hoe indrukwekkend ook, van nul waarde voor een bedrijf. Als mensen de output van een AI-systeem niet begrijpen, gaan ze het gewoonweg niet gebruiken." Ze suggereert dat we "als samenleving moeten overwegen hoe we het onderwijs van onderaf zo inrichten dat we onze jeugd voorbereiden op deze nieuwe arbeidscontext." 

Zij voegt eraan toe dat het huidige onderwijssysteem, gebaseerd op lezen, schrijven en rekenen, met een vierde component moet worden uitgebreid: computergeletterdheid, en dit wereldwijd. "In Japan worden AI en robotica al op grote schaal omarmd. Maar dit is te danken aan het engagement van de Japanse regering om jongeren op te leiden op het vlak van coderen, data en algoritmische besluitvorming. Ik voorspel dat deze onderwijsinvestering Japan in de toekomst enorme economische voordelen zal opleveren wanneer de vierde industriële revolutie echt op gang komt”. Ze stelt dan ook voor een omgeving te creëren waarin zowel werknemers als CEO's worden aangemoedigd om voortdurend bij te scholen - zoals het geval is bij KPMG. "Ons werk moet zo gestructureerd zijn. We moeten een werkcultuur creëren die werknemers toelaat om voortdurend om te schakelen en nieuwe vaardigheden te leren."

Neem contact met ons op

Gerelateerde content