close
Share with your friends
Versnelde evolutie: M&A, transformatie en innovatie in de verzekeringssector

Versnelde evolutie

Versnelde evolutie

Verzekeraars denken verder dan de traditionele M&A om transformationele deals te maken die duurzame waarde en innovatie bieden voor hun organisatie.

Voor de verzekeringssector is het een must geworden om nieuwe opportuniteiten op te sporen voor duurzame en rendabele groei. Technologie biedt ongeëvenaarde en grootschalige inzichten, nieuwe markten en segmenten komen snel tot stand en er worden nieuwe producten met een meerwaarde voor de klant ontwikkeld. Marktleiders in de sector zien dat er zich nu mogelijkheden aanbieden om te innoveren en hun organisaties te transformeren om een duurzaam competitief voordeel in de toekomst te bereiken.

Verzekeraars weten echter dat ze deze doelstellingen niet enkel kunnen bereiken met organische groeistrategieën. Zij kijken naar fusies en overnames (M&A), partnerschappen en vennootschappelijk durfkapitaal als het essentiële pad om hun strategische doelstellingen te bereiken inzake transformatie en innovatie. En ze willen deze evolutie een boost geven met strategische M&A- en innovatie-initiatieven over de komende jaren.

Op basis van een enquête bij 200 bestuurders in de verzekeringssector wereldwijd, toont ons rapport, 'Accelerated Evolution: M&A, transformation and innovation in the insurance industry', aan dat de succesvolle verzekeringsmaatschappijen van de toekomst de maatschappijen zullen zijn die nu al verder denken dan traditionele M&A en transformationele deals maken die zowel voldoen aan de evoluerende behoeften van hun klantenbestand, als aan de eisen van aandeelhouders en beleggers voor de strategische inzet van kapitaal om de bedrijfswaarde te bevorderen.

Belangrijke bevindingen:

  • Om waarde te halen uit hun transacties moeten verzekeraars hun aanpak en mogelijkheden herbekijken.
  • Een uitvoerig kader ontwikkelen om strategische geschiktheid te evalueren, synergieën op langere termijn tot stand brengen en integratieplannen ontwerpen.
  • Een duidelijk transformationeel pad ontwikkelen door te denken in het kader van een allesomvattend ontwerp.
  • Innovatie versnellen door anorganische innovatie aan te drijven
  • Weerstaan aan het kortetermijndenken, transformatie is een voortdurend proces.
  • Deze nieuwe transactieomgeving en recente trends in M&A- en innovatiestrategieën hebben, als ze met succes worden uitgevoerd, het potentieel de evolutie van de wereldwijde verzekeringssector aan te sporen.

Versnelde evolutie: Beknopte samenvatting

Versnelde evolutie: Beknopte samenvatting

Neem contact met ons op

Gerelateerde content