close
Share with your friends
Een tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren?

Tweede pensioenpijler voor publieke sector?

Tweede pensioenpijler voor publieke sector?

De wet inzake pensioenen van de overheidssector van 30 maart 2018, die onlangs werd gepubliceerd, heeft het Belgische pensioenlandschap in de overheidssector in grote mate gewijzigd.

Pensioenen van de overheidssector vóór de wet van 30 maart 2018

Werknemers bij de overheid ontvangen een pensioen op basis van hun statuut als ambtenaar. De pensioenuitkeringen voor statutaire personeelsleden verschillen echter van die voor contractuele ambtenaren. Die laatste worden omschreven als mensen die voor overheidsinstellingen werken op grond van een arbeidscontract zonder enige statutaire relatie. Net als werknemers in de private sector hebben ze recht op een wettelijk bepaalde eerste pensioenpijler. Het verschil ligt in de aanvullende tweede pensioenpijler die beschikbaar is voor de meeste werknemers in de private sector, maar niet voor contractuele ambtenaren.

In het verleden werkten contractuele ambtenaren tijdens hun loopbaan vaak toe naar de benoeming als statutair personeelslid. Die benoeming ging gepaard met een overgang van de bovengenoemde eerste pensioenpijler naar een pensioenpijler die specifiek ontworpen was voor de overheidssector. De eerste pensioenpijler voor de overheidssector verschilt in vergelijking met die van de private sector niet alleen in de samenstelling ervan, maar werkt eveneens met terugwerkende kracht. Statutaire personeelsleden zouden derhalve een pensioen krijgen zoals bepaald in de eerste pensioenpijler voor de overheidssector op basis van hun volledige loopbaan binnen de overheid, ook de jaren voorafgaand aan hun benoeming toen ze nog werkten als contractueel ambtenaar.

Nu benoemingen steeds minder voorkomen, blijven contractuele ambtenaren vaak vastzitten in een pensioenregeling die enkel de eerste pensioenpijler voor de private sector omvat. Aangezien ze niet genieten van een tweede pensioenpijler en minder vaak toewerken naar de eerste pensioenpijler voor de overheidssector, komen ze uiteindelijk terecht op een pensioenniveau dat niet alleen lager is dan dat van statutaire personeelsleden, maar ook dan dat van werknemers uit de private sector.

Het nieuwe pensioenlandschap in de overheidssector

De wet van 30 maart 2018 heeft met het oog op de gelijkschakeling van de pensioenen het volgende geïntroduceerd:

1. Een gemengd pensioen voor ambtenaren dat bestaat uit:

  • het recht op een eerste pensioenpijler voor de private sector voor de jaren waarin werd gewerkt op grond van een arbeidsovereenkomst;
  • het recht op een eerste pensioenpijler voor de overheidssector voor de mogelijke jaren na de benoeming als statutair personeelslid.

2. Wijzigingen in de Wet op aanvullende pensioenen (WAP) om de eigenheden van de overheidssector beter te weerspiegelen

3. Stimulansen voor de creatie van een (geëxternaliseerde) tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren (onder bepaalde voorwaarden).

Voordelen van een bedrijfspensioenregeling

De creatie van een tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren kan uiteenlopende voordelen met zich meebrengen, zoals:

Sociale gelijkheid - een aanvullende pensioenregeling voor contractuele ambtenaren zou zorgen voor hogere pensioenen, minder ongelijkheid en een betere levenskwaliteit van gepensioneerden.

Vermindering van de potentiële "responsabiliseringsbijdrage" - onder bepaalde voorwaarden kunnen plaatselijke instanties die een "responsabiliseringsbijdrage" betalen een deel (maximaal 50%) van de premie die is betaald voor het aanvullende pensioenplan aftrekken van de bijdrage.

Mogelijke toekenning van een regionale bonus voor de oprichting en ontwikkeling van een tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.

Hoe kan KPMG u helpen?

Het ontwerpen van een passend pensioenplan voor uw entiteit is zowel uitdagend als tijdrovend. Als onafhankelijke adviseur staan we klaar om u door het proces te loodsen en u te helpen bij de uitwerking van een regeling die aansluit bij uw entiteit. Ons team helpt u om de belangrijkste criteria te definiëren zodat u een gepaste pensioenregeling kunt kiezen uit de regelingen die door verzekeraars worden aangeboden.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content