close
Share with your friends

Hoge verwachtingen | Transacties in de hernieuwbare-energiesector

Hoge verwachtingen

Wie benut de opportuniteiten? Wie houdt zich in en twijfelt over de mogelijke risico's? We spraken met tweehonderd senior beleggers...

Wie benut de opportuniteiten? Wie houdt zich in en twijfelt over de mogelijke risico's?

Krappe marges dwingen de voornaamste spelers binnen de hernieuwbare-energiesector enerzijds om nieuwe manieren te zoeken die meer efficiëntie en rendement op beleggingen creëren en anderzijds om nieuwe inkomstenbronnen te identificeren. Tegelijkertijd verwachten klanten steeds meer van hun leveranciers. Ze vragen meer opties met groene energie die zowel stabiel zijn als redelijk geprijsd.

Om de sector gezond te houden en te helpen voldoen aan de verwachtingen alsook de problematiek van de klimaatverandering aan te pakken, moeten regeringen actie ondernemen. Het aanpassen of opnieuw uittekenen van hun energiebeleid blijkt echter een complexe taak.

Toch zijn er voldoende opportuniteiten te vinden. De revolutie in hernieuwbare energie creëert technologiegedreven oplossingen voor productie en distributie, aan een gelijkmatig tempo en tegen een redelijke prijs. De energiesector maakt in sommige landen zelf een consolidatie door, terwijl in andere landen gestaag nieuwe, kleinere en flexibelere spelers de markt betreden.

Deze evolutie leidt tot een groei op het vlak van fusies en overnames in de energiesector, omdat ontwikkelaars, nutsbedrijven en beleggers de concurrentie voorop willen blijven. Wie benut de opportuniteiten? Wie houdt zich in en twijfelt over de mogelijke risico's?

We spraken erover met 200 senior beleggers en gingen na waar zij op zoek gaan naar interessante opportuniteiten.

Enkele belangrijke bevindingen van het rapport:

  • Sinds 2010 is het transactievolume in de hernieuwbare-energiesector elk jaar toegenomen. Deze trend zet zich voort in 2017 met wereldwijd 406 transacties voor een totale waarde van 40,1 miljard euro.
  • Vermits de bevraagden de grootste toename in M&A-activiteit in het komende jaar in Duitsland verwachten, werd het land ook meteen de voornaamste kandidaat binnen Europa voor toekomstige beleggingen. Dat is te danken aan het stabiele regelgevingslandschap en de onafgebroken ontwikkelingsplannen voor duurzame energie.
  • Ook China kan op dezelfde interesse rekenen, vooral vanwege zijn grote beschikbaarheid aan middelen en langetermijnstrategie voor hernieuwbare energie. De regering is van plan 2,5 triljoen yuan (377 miljard dollar) te investeren in duurzame energieopwekking als onderdeel van zijn 13e vijfjarenplan voor energieontwikkeling, waardoor de geïnstalleerde capaciteit tegen 2020 moet toenemen tot 680 gigawatt.
  • Wat de subsectoren betreft, denkt 43% van de bevraagden dat offshore windenergie de sterkste toename van fusies en overnames zal kennen in het komende jaar, gevolgd door waterkracht (39%), fotovoltaïsche zonne-energie (16%) en thermische zonne-energie (1%), terwijl technologieën op kleinere schaal zoals biogas ondervertegenwoordigd blijven.

Download het volledige rapport

Download infografiek kernboodschappen

Neem contact met ons op