close
Share with your friends

Verhoging verlaagde btw-tarief Nederland van 6% naar 9%

Verhoging verlaagde btw-tarief Nederland

Verhoging verlaagde btw-tarief Nederland van 6% naar 9%

Het algemene btw-tarief in Nederland is 21%. Bepaalde leveringen van goederen en diensten zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief van 6%. Het kabinet is van plan om dit verlaagde btw-tarief met ingang van 1 januari 2019 te verhogen naar 9%. Deze btw-verhoging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag in september van dit jaar openbaar wordt. In deze bijdrage beantwoorden wij de vraag wat de gevolgen hiervan zijn voor transacties die in 2018 zijn verricht en pas in 2019 worden gefactureerd en de vraag of een tariefsvoordeel kan worden behaald als facturen in 2018 worden uitgereikt.

Eerdere tariefsverhoging

In 2012 werd het algemene Nederlandse btw-tarief van 19% verhoogd naar 21%. Bij deze verhoging werden specifieke overgangsregelingen gehanteerd voor leveringen en diensten die werden vooruitbetaald voor invoering van het nieuwe tarief, maar die pas na invoering van het nieuwe tarief feitelijk plaatsvonden. Dat leidde tot complexe en administratief gezien lastige situaties.

Soepelere overgangsregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft op 8 juni 2018 aangekondigd om bij de komende btw-tariefsverhoging voor een andere benadering te kiezen. Hij heeft aangegeven ondernemers tegemoet te willen komen door het verschil van 3-procentpunt btw bij leveringen en diensten die in 2019 plaatsvinden maar in 2018 worden gefactureerd/vooruitbetaald, niet na te heffen. Volgens een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid geldt de tegemoetkoming voor alle goederen en diensten die onder het verlaagde btw-tarief vallen.

Voorbeelduitwerking overgangsregeling

In september 2018 verkoopt een ondernemer kaartjes voor een concert dat in 2019 plaatsvindt. Omdat het concert in 2019 plaatsvindt, is in beginsel het btw-tarief van 9% van toepassing. De staatssecretaris heeft echter aangekondigd dat de Belastingdienst geen btw zal naheffen op prestaties die in 2018 betaald zijn maar pas in 2019 zullen plaatsvinden. Het effectieve btw-tarief blijft hierdoor 6%.

Wat te doen?

Naast de hierboven beschreven mogelijkheden leidt een verhoging van het btw-tarief tot een aantal praktische punten om rekening mee te houden. Zo dient het ERP-systeem te worden aangepast, moeten facturen worden gewijzigd en zal bij onderhandelingen over prijzen rekening moeten worden gehouden met het verhoogde btw-tarief in 2019. Hoewel de exacte overgangsregeling nog niet bekend is, raden wij u aan om u nu alvast voor te bereiden op de geplande btw-verhoging.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content