close
Share with your friends

Online kans- en geldspelen opnieuw vrijgesteld van Belgische btw

Online kans- en geldspelen vrijgesteld

Online kans- en geldspelen opnieuw vrijgesteld van Belgische btw

De invoering van btw over online kans- en geldspelen (andere dan loterijen) in België wordt opgeheven.

Achtergrond

Historisch werden alle kans- en geldspelen vrijgesteld van Belgische btw. De btw-vrijstelling was ingegeven door praktische redenen, gezien de moeilijkheid om de belastinggrondslag te bepalen. Het was volgens de Belgische wetgever efficiënter om ze aan ‘speciale’ belastingen te onderwerpen. En die ‘speciale’ belasting is de belasting op de spelen en weddenschappen.

Echter, de Belgische btw-administratie heeft daar in 2016 anders over beslist. Sinds 1 juli 2016 werden online kans- en geldspelen niet langer vrijgesteld van Belgische btw, maar belast met 21% btw. ‘Offline’ kans- en geldspelen alsmede loterijen bleven daarentegen wel vrijgesteld van Belgische btw.

De invoering van 21% btw op online kans- en geldspelen zorgde voor commotie en verschillende aanbieders van online gokspelen en weddenschappen en de Waalse regering stapten naar het Grondwettelijk Hof om de inperking van de vrijstelling voor kans- en geldspelen op te heffen.

Uitspraak Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft in bovengenoemde procedure geoordeeld dat de federale wetgever buiten haar bevoegdheden is getreden en op het terrein van de deelstaten is gekomen. Volgens het Grondwettelijk Hof moet daarom de btw-regeling voor online kansspelen worden vernietigd.

Op 22 mei 2018 werd het arrest gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg zijn de online kans- en geldspelen sinds 22 mei 2018 opnieuw vrijgesteld van btw.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën staat te lezen dat zij binnenkort een nieuwe circulaire publiceert die de gevolgen van dit arrest toelicht.

De gevolgen

De gevolgen van de bovenstaande vernietiging voor belastingplichtigen zijn meerledig: enerzijds hoeven zij geen btw meer af te dragen, anderzijds verliezen ze het recht op aftrek van btw over de kosten die betrekking hebben op de online weddenschappen en spelen. Daarnaast dienen zij op basis van de herzieningsregeling mogelijk eerder in aftrek gebrachte btw te corrigeren.

Tot slot merken wij op dat kansspelen – online of niet – in Nederland zijn vrijgesteld van btw en dat derhalve de voorbelasting over kosten zoals aangekochte prijzen in Nederland niet kan worden teruggevorderd.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content