close
Share with your friends

De Vlaamse Belastingdienst op de vingers getikt door de Raad van State

De Vlaamse Belastingdienst op de vingers getikt

De Vlaamse Belastingdienst op de vingers getikt door de Raad van State

In navolging van de regionalisering van de Belgische fiscaliteit, heeft de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) sinds 1 januari 2015 de bevoegdheid inzake de inning van Vlaamse registratie – en erfbelasting overgenomen van de Belgische Federale overheid. Sindsdien neemt zij stelling in omtrent de (volgens haar) correcte interpretatie en invulling van de toepasselijke regelgeving.

De Raad van State heeft op 12 juni 2018 één van de Vlabel-standpunten inzake de zogenaamde “gesplitste inschrijving” teruggefloten. Het standpunt van de Vlabel maakte het sedert 2016 onmogelijk om aandelen, effecten of liquide middelen met voorbehoud van vruchtgebruik (onbelast, met inachtneming van de 3-jaarstermijn) te schenken voor een Nederlandse notaris. De tussenkomst van een Belgische notaris (met betaling van Belgische schenkbelasting van 3 of 7%) werd een ‘must’. Dit standpunt is nu door de Raad van State verworpen.

De Vlaamse wetgeving voorziet in een fictie waarbij effecten of geldbeleggingen waarvan het vruchtgebruik werd ingeschreven op naam van de erflater en de blote eigendom op naam van een derde (bijvoorbeeld het kind) voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting worden geacht in volle eigendom tot de nalatenschap van de erflater te behoren. Hierdoor is op het moment van overlijden van de erflater erfbelasting verschuldigd over de waarde van het vruchtgebruik dat door de erflater werd behouden. De successierechten hierover kunnen worden vermeden. De wet bepaalt immers dat de blote eigenaar (bijvoorbeeld het kind) deze fictie kan weerleggen door te bewijzen dat er geen “bedekte bevoordeling” heeft plaatsgevonden. De Vlabel nam echter de stelling in dat een voorafgaande schenking bij gesplitste inschrijvingen enkel als bedekte bevoordeling wordt aanvaard wanneer deze schenking werd onderworpen aan de heffing van de (Vlaamse) schenkbelasting van 3 of 7%.

Consequenties voor Belgische ingezetenen

Belgische ingezetenen konden nog steeds in Nederland een schenking doen met voorbehoud van vruchtgebruik, maar dit had geen fiscaal voordeel meer. De gedane schenking werd namelijk door de Vlabel fiscaal genegeerd.

De Vlabel trok haar visie door naar structuren, waarbij anders middels een Burgerlijke Maatschap een vinger aan de pols konden houden na een schenking. De Vlabel stelde namelijk dat bij overlijden van de erflater niet enkel deze activa doch ook de inkomsten (intresten, dividenden) die binnen de Burgerlijke Maatschap werden gereserveerd, met erfbelasting zouden belast worden.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft het ganse standpunt van de Vlabel vernietigd, omdat deze onwettelijk is. Dit betekent concreet dat de zogenaamde “kaasroute” voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van effecten en geldbeleggingen (al dan niet via een burgerlijke maatschap) opnieuw kan worden gevolgd. Er zal in dat geval geen erfbelasting verschuldigd zijn indien de schenker minstens drie jaar na de schenking blijft leven.

De Vlabel heeft aangegeven mogelijke consequenties en beleidsopties te gaan onderzoeken. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat er een wetsvoorstel komt om de regelgeving aan te passen.

Ga terug naar de overzichtspagina

  • Belgium-Holland Desk Newsletter - Juni 2018

Neem contact met ons op

Gerelateerde content