close
Share with your friends
Technologische risico's 2018

Technologische risico's 2018

Technologische risico's 2018

De opkomst van snel evoluerende digitale technologieën, de toegenomen druk van de regelgeving en de wereldwijde economische onzekerheid zijn centrale elementen in het huidige risicolandschap. KPMG Risk Consulting staat klanten bij in het ontwikkelen van krachtige risicobeperkende methodes, om de onderliggende oorzaken van de wereldwijde risico's te interpreteren.

Operationele uitmuntendheid

Slecht beheer en ineffectieve inkoop van onderdelen en componenten die technologieleveranciers vereisen, kunnen de bedrijfsactiviteiten belemmeren.

 • Uitdagingen op vlak van logistiek en voorraadplanning kunnen hinderlijk zijn voor supply chain management
 • Inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, toegangsbeheerrisico's en reputatieschade
 • Kwaliteitsproblemen in producten en diensten kunnen een lagere omzet en operationele marge tot gevolg hebben en de reputatie van het bedrijf schaden
 • Ingrijpende veranderingen zoals verlies van voorzieningen, ziektes of natuurrampen kunnen zowel nationale als internationale activiteiten beïnvloeden
 • Onvermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden en tegelijk de kosten verbonden aan werknemersvoordelen te beheersen

Groei

Minder technologische investeringen door bedrijven als gevolg van negatieve economische omstandigheden door factoren zoals de keuze van het Verenigd koninkrijk om de EU te verlaten (Brexit), de economische recessie in Brazilië en Rusland en de economische vertraging in China.

 • Intense druk om voortdurend nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen en te upgraden om aan de onvoorspelbare vraag van de klant te voldoen
 • Toenemende concurrentie door introductie van nieuwe buitenlandse dienstverleners
 • Toenemende internationale activiteiten die leiden tot risico's door het niet-naleven van verschillende regelgevingen, economische en politieke ontwikkelingen, discriminerende fiscale beleidsmaatregelen enz.
 • Risico's met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten waaronder octrooien, handelsmerken, licenties, technologieën, auteursrechten of bedrijfsprocessen
 • Juridische en nalevingsrisico's als gevolg van veranderingen in internationale en nationale wetgeving, handelsbeleid, fiscale regelgeving en gerechtelijke procedures met betrekking tot productaansprakelijkheid en garantieclaims

Winstgevendheid en liquiditeit

Toenemende prijsvolatiliteit van grondstoffen zoals staal, aluminium, koper, zink, rubber, platina, palladium en rodium

Financiële risico's met betrekking tot kredietrisico, liquiditeit en herfinanciering kunnen een negatieve invloed hebben op de liquiditeit van een onderneming

Marktrisico's door schommelingen in rentetarieven, wisselkoersen, prijzen, credit spreads en volatiliteit op kapitaalmarkten

Technologie

Onvermogen om producten te standaardiseren over de hele industrie om effectieve integratie van IoT in de toekomst te garanderen

 • Onvermogen om naadloze integratie en communicatie te bereiken tussen verschillende digitale producten en platforms, inclusief mobiele platforms, tablets en andere toegangsvormen
 • IT-risico's in verband met een slechte werking of verstoring van systemen of lekken in de cyberbeveiliging kunnen een nadelige invloed hebben op het concurrentievermogen van het bedrijf

Strategie

Risico's voor de bestaande bedrijfsstrategie naarmate klanten steeds vaker modellen hanteren zoals betalen per gebruik of op basis van consumptie

 • Onvermogen om overnames en joint ventures te voltooien of te integreren in de bestaande activiteiten, of om desinvesteringen af te ronden of te beheren
 • Onverwachte concurrentie van spelers die actief zijn in snel opkomende digitale ecosystemen (industrieel internet of slimme steden) vormt een bedreiging voor activiteiten en het marktaandeel van technologiebedrijven

Gerelateerde content