close
Share with your friends

Risicobeheer meer en meer ingeburgerd bij Belgische organisaties

Risicobeheer meer ingeburgerd in Belgische organisaties

KPMG: meer dan 7 op 10 ondernemingen doen aan risicomanagement.

Gerelateerde content

Risicobeheer meer en meer ingeburgerd bij Belgische organisaties

Het beheren van risico’s (Enterprise Risk Management of Risicomanagement) vindt meer en meer ingang bij Belgische ondernemingen en andere organisaties. Meer dan 7 op 10 organisaties geeft aan op één of andere manier aan risicomanagement te doen. Toch zijn er zeker ook knelpunten: organisaties maken nog veel te weinig gebruik van data en technologie in risicobeheer en een echte risicocultuur is nog niet volledig ingeburgerd. Dat blijkt uit een onderzoek van dienstverlener KPMG. 

Ondernemingen en andere organisaties worden dagelijks geconfronteerd met allerhande risico’s: (geo-)politieke en economische onzekerheden, technologische ontwikkelingen, wijzigende wet- en regelgevingen, disruptieve bedrijfsmodellen, datalekken, cyberaanvallen enz. Succesvolle bedrijven moeten deze risico’s het hoofd bieden, maar om duurzaam te groeien is gestructureerd risicobeheer cruciaal. 

Els Hostyn, vennoot bij KPMG in België: “Wanneer een organisatie doelstellingen en een strategie uitwerkt, maakt ze duidelijk welke richting ze uit wil gaan. In de realiteit verloopt echter niet alles volgens plan: er zijn altijd obstakels. Risicobeheer wil deze potentiële obstakels in kaart brengen, hiermee omgaan wanneer deze zich voordoen en er zelfs op anticiperen.” 

Belgische corporate governance code 2020

Veel directies en raden van bestuur werken een risicomanagementprogramma uit. Ook vanuit de politiek en de samenleving wordt hier meer en meer op ingezet. Zo haalt het nieuwe voorstel voor een Belgische corporate governance code 2020 (gelanceerd in december 2017) aan dat risicobeheer cruciaal is voor organisaties die hun lange termijndoelstellingen willen halen. Risico en performance worden hier duidelijk gelinkt. 

Uit een onderzoek van KPMG bij meer dan honderd Belgische organisaties blijkt dat 71% van de ondervraagden momenteel aan risicomanagement doen; 26% doet helemaal niet aan risicomanagement en 3% weet het niet. 

Andere belangrijke resultaten van de KPMG-studie:

34% heeft een bijzonder comité met als taak het bespreken van risicoaangelegenheden. Daarnaast heeft 48% van de bedrijven een Chief Risk Officer aangesteld om het risicobeheerprogramma of -proces te leiden. 

Zowel het gebruik van data en technologie in risicobeheer (slechts bij 27%) en het opzetten van een risicocultuur (slechts bij 46%) binnen de organisatie zijn onderontwikkeld.

De top drie van prioriteiten vanuit een risicoperspectief in de komende jaren zijn: de versterking van de risicocultuur, rekening houden met nieuwe risico's en het omgaan met toenemende wet- en regelgeving.

Meer dan 50% van de respondenten suggereert dat een risicobeheerprogramma hen in staat stelt om op risico gebaseerde interne controles te ontwikkelen, de controlerol van de raad van bestuur te verbeteren en goed bestuur te versterken.

De meest voorkomende belemmeringen en uitdagingen bij het implementeren van risicobeheer zijn een tekort aan middelen (35%) en het feit dat organisaties andere prioriteiten dan risicobeheer vooropstellen (33%).

Els Hostyn, vennoot bij KPMG, besluit: “Het feit dat meer en meer organisaties risicobeheer serieus nemen, en het integreren in hun dagelijkse werking, is alvast een goede zaak. Ook de introductie van de Chief Risk Officer en bijzondere risicocomités in meer en meer bedrijven zullen hier een belangrijke rol in spelen, maar er zijn duidelijk nog werkpunten: er moet veel meer ingezet worden op de nieuwe technologische ontwikkelingen binnen risicobeheer. Tot slot moet er werk gemaakt worden van een risicocultuur, doorheen de hele organisatie.” 

© 2019 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)