close
Share with your friends

Nederlandse 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar

Nederlandse 30%-regeling verkort

Nederlandse 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar

Op basis van de Nederlandse 30%-regeling kan onder voorwaarden 30% van het loon van werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten, door de werkgever onbelast worden vergoed. Wij verwijzen naar onze eerdere berichtgeving hierover, onder meer ten aanzien van de introductie van de voorwaarde dat werknemers niet binnen een afstand van 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig zijn.

Eind april 2018 kondigde het kabinet aan dat de maximale periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van acht tot vijf jaar.

Overgangsrecht

Hoewel hierover momenteel nog discussie wordt gevoerd, geldt bovengenoemde wijziging op grond van huidige publieke stukken ook voor werknemers die momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Dit betekent dat voor alle werknemers die momenteel gebruikmaken van de 30%-regeling opnieuw moet worden beoordeeld wanneer de 30%-regeling afloopt. Indien de regeling op 1 januari 2019 reeds vijf jaar of langer wordt toegepast, vervalt de regeling per 1 januari 2019.

Partiële buitenlandse belastingplicht

Onder toepassing van de 30%-regeling kan een werknemer kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat hij voor de belastingheffing in box 2 en box 3 wordt aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Op deze manier wordt de belastingplichtige in box 2 slechts in de heffing betrokken voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap en in box 3 slechts voor inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken. Omdat de toekenningsduur van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar, wordt ook de periode waarin de keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht kan worden gemaakt teruggebracht van acht naar vijf jaar.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content