close
Share with your friends

Implementatie UBO-register in Nederland uitgesteld

Implementatie UBO-register in Nederland uitgesteld

Implementatie UBO-register in Nederland uitgesteld

In de februari-editie van deze nieuwsbrief berichtten wij u over de status van het Nederlandse UBO-register en stelden wij dat het UBO-register van toepassing zou zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. Eind vorige maand informeerde de Nederlandse minister van Financiën de Tweede Kamer echter dat de implementatie van het UBO-register wordt uitgesteld. Een dag voor deze aankondiging stemde het Europees Parlement in met het voorstel tot aanpassing van de Vierde anti-witwasrichtlijn, waarin het UBO-register is opgenomen.

De wijzigingsrichtlijn waarover het Europees Parlement heeft gestemd en die onlangs ook door de Europese Raad is goedgekeurd, voorziet onder andere in verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie. De lidstaten moeten de aanpassing nu binnen 18 maanden na publicatie in het officiële mededelingenblad van de EU implementeren.

Volgens de minister betekent een en ander dat het reeds ingezette wetgevingstraject niet ongewijzigd kan worden voortgezet. Het streven is dat het conceptwetsvoorstel voor de zomer van 2018 wordt voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indiening bij de Tweede Kamer is, na advies van de Raad van State, voorzien voor begin 2019. Tevens kondigt de minister een separaat wetsvoorstel aan, waarin een UBO-register wordt opgenomen voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Uit het bovenstaande volgt dat de implementatie van het Nederlandse UBO-register formeel vertraging oploopt. De contouren van het UBO-register zijn echter al wel helder. Wij verwijzen naar ons memorandum en adviseren u te beoordelen of u in dit kader actie kunt of wilt ondernemen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content