close
Share with your friends
Zero-based budgetting

Zero-based budgetting

Zero-based budgetting

Kostentransparantie, verhoogd kostenbewust gedrag, herallocatie van fondsen en het vergroten van uw waardetoevoegende capaciteit

 

‘CFO's moeten de manier waarop zij hun budgetten benaderen veranderen. Zero-based budgeting kan een eerste stap in deze nieuwe richting zijn.’

 

Gezien resources meer dan ooit worden ingezet ter ondersteuning van strategische doelen vragen snel veranderende bedrijfsmodellen om steeds meer wendbare antwoorden. De voornaamste waarde van zero-based kostenmanagement ligt in het aansturen van afwegingen tussen risico’s en waardecreatie. Dit benadrukt de noodzaak voor het alloceren van middelen aan de aspecten met de hoogste strategische waarde.

Mits performant uitgevoerd kan zero basing bijdragen om kostentransparantie te faciliteren, nieuwe niveaus van kostenbewust gedrag in te voeren en zowel middelen als capaciteit agressief over te hevelen naar die gebieden waar ze de hoogste waarde kunnen leveren. 

Daarvoor is evenwel de juiste aanpak noodzakelijk. Het is cruciaal om voortdurend te blijven focussen op leiderschap, zodoende de hoogste resultaten te behalen, alsook op het testen van historische houdingen tegenover risico’s en op het prioriteren van middelen voor activiteiten die de meeste waarde creëren. Aandacht voor volgende elementen is vereist bij zero-based budgetting: 

  • Prioriteren van de menselijke factor boven een technisch proces.
  • Doorgedreven focus op waardecreatie.
  • Spanning in het systeem injecteren.
  • Krachtige aanpak tegenover risico’s
  • Aandacht focussen op aansturen van langetermijnwaarde vanuit zero-based budgetting

Gerelateerde content