close
Share with your friends
Verstoring van de financiën

Verstoring van de financiën

De CFO van de toekomst

Nu we het derde decennium van de eeuw naderen, zijn de gebruikelijke methodologieën niet meer afgestemd op de golven van innovatie en ongeziene veranderingen. Volgens de KPMG LLP’s (KPMG) U.S. CEO Outlook 2017, denkt één op drie CEO's dat hun sector in de komende drie jaar een grote ontwrichting zal meemaken als gevolg van de technologische vooruitgang.

Veranderende behoeften in financiën

De dynamische bedrijfswereld van vandaag heeft dringend nood aan een nieuwe financiële functie. In werkelijkheid zijn de meeste financiële teams niet klaar om het hoofd te bieden aan deze ruimere vraag. "De financiële functie is van nature heel conservatief, gericht op details, regels en structuur," aldus Jim Carroll, futurist en expert in trends en innovatie. "Om de overstap te maken naar een meer toekomstgericht model is het nodig om innovatief te denken. Helaas zijn heel wat financiële functies niet gestructureerd om dat te ondersteunen." In het komende decennium zal de financiële wereld zichzelf echter moeten ontwrichten om tegemoet te komen aan de eisen van zijn klanten, waaronder toezichthouders, raden van bestuur, verkoop- en marketingafdelingen, leveranciers, en interne en externe auditors. Deze belanghebbenden verwachten steeds meer dat de financiële spelers optreden als echte businesspartners, niet als een backoffice-afdeling die zich toespitst op de verwerking van transacties en historische reporting.

Hoe moet de CFO daarop reageren?

Door de snel veranderende businessomgeving van vandaag moet de financiële afdeling die ontwrichting doortastend aanpakken, anders dreigt hij ingehaald te worden door alertere concurrenten. Toonaangevende CFO's focussen op het omzetten van de ontwrichting in mogelijkheden zoals concurrentievoordeel en groei, en verbeteren tegelijk de levering van producten en diensten aan hun belanghebbenden. Uit ervaring blijkt dat CFO's specifieke voordelen creëren voor hun bedrijven door te focussen op deze kerngebieden:

1. Innovatie en investeringen:

CFO's moeten de cijfers onder controle houden terwijl ze focussen op marktopportuniteiten, bedreigingen, ontwrichtingen in de sector en klantenretentie. Dat betekent dat ze moeten fungeren als creatieve strategen en tegelijk een overzicht houden over de kapitaalallocatie en uiteindelijk een kernrol moeten spelen in het mogelijk maken van innovatie in de hele onderneming. Uiteindelijk moeten CFO's denken als durfkapitalisten. Ze moeten eerst en vooral de tendensen en de economie begrijpen die in hun sector leiden tot een ontwrichting van de markt. Dan kunnen ze innovatie-investeringen beheren als een portefeuille, waarbij ze gebruik maken van statistieken die afgestemd zijn op de algemene strategische doelstellingen van de organisatie en het governanceprogramma.

2. Extreme automatisering:

Financiële professionals moeten ontwrichters in de technologie in de armen sluiten om hun bedrijfsmodellen te transformeren en de voordelen van extreme automatisering te realiseren. Toonaangevende financiële organisaties plukken nu al de vruchten van cloud enterprise resource planning (ERP) en robotic process automation (RPA) - van verlaagde kosten en risico's tot verhoogde efficiëntie en verbeterde cyberbeveiliging. Met een technologische basisinfrastructuur kunnen deze organisaties op zoek gaan naar toekomstige investeringen in meer geavanceerde technologieën. Succesvolle financiële functies maken optimaal gebruik van blockchain, data-analyse en andere ondersteunende technologieën, terwijl opkomende technologieën de aard van de shared service centers zullen veranderen. Bovendien kunnen bedrijven artificiële intelligentie benutten voor scherpere voorspellende inzichten en een betere inzet van kapitaal.

3. Inzichten en analyse:

Als enige persoon in de onderneming die zowel de toelating als de plicht heeft om strategie, financiën en analyse te integreren, is de CFO ideaal geplaatst om de analytics-agenda te bepalen. Aangezien traditionele, historische analyse volledig geautomatiseerd wordt, zullen de analytische vaardigheden verschuiven van beschrijvend en diagnosticerend naar voorspellend en prescriptief. Een krachtige technologietoolbox versterkt ook het vermogen van de financiële afdeling om de juiste projecten te identificeren en erin te investeren om innovatie te stimuleren.

4. Organisatie en talent:

De recente opkomst van digitale transformatie maakt van finance een bedrijfsondersteunende functie die sterke analytische en strategische vaardigheden combineert met traditionele boekhoudkundige vaardigheden. Door de vaardigheden, rollen en structuur van zijn personeel te herdefiniëren, zal de financiële afdeling talent kunnen aantrekken, behouden en ontwikkelen om te voldoen aan zijn evoluerende behoeften. In de toekomst zullen zowel strategische als financiële vaardigheden, proces- als controleleiders nodig zijn, alsook het vermogen om samen te werken en relaties uit te bouwen tussen afdelingen die vroeger afzonderlijk werkten. 

5. Dienstverleningsmodel:

Extreme automatisering zal leiden tot een drastische verandering in de omvang, de structuur en het leveringsmodel van financiën, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen menselijke expertise en geautomatiseerde uitvoering, en de bedrijfsvoering van de organisatie wordt vereenvoudigd. Financiële organisaties moeten beoordelen welke nieuwe taken moeten worden uitgevoerd, hoe deze behoeften worden omgezet in de vaardigheden van hun personeel en hoe de processen moeten worden beheerd. Ze zullen minder mensen nodig hebben met meer vaardigheden, minder hiërarchie en minder buitenlandse vestigingen. Een kleiner financieel team zal een ruime waaier aan topvaardigheden van werknemers vertegenwoordigen die door intelligente automatisering meer ruimte zullen hebben voor taken met een echte toegevoegde waarde in de onderneming.

6. Risico's en controles:

Naar schatting 60% tot 70% van de manuele controles die vandaag worden uitgevoerd, zullen in de komende vijf tot tien jaar geautomatiseerd worden. En het mag niet verbazen dat extreme automatisering zal leiden tot betere controles en een vermindering van de interne en externe compliancekosten. Dat kan worden bereikt door een flexibele controleomgeving te behouden die innovatie, automatisering en andere organisatorische veranderingen ondersteunt. Ondanks de mogelijke voordelen brengen disruptieve technologieën ook grote uitdagingen met zich mee. Risico's moeten proactief worden beheerd en voortdurend worden gemonitord, van problemen met procesintegratie en systeemcompatibiliteit, naar gegevensbescherming en privacy-aangelegenheden.

Tijd voor actie

Aangezien het voorbereidingsproces voor de verplichte rapportering steeds meer geautomatiseerd verloopt, hebben financiële functies meer tijd om hun positie als gewaardeerde businesspartner veilig te stellen, met gebruik van geavanceerde analytics om toekomstscenario's op te stellen en de beste resultaten voor de onderneming in kaart te brengen. Om dit proces te sturen, moeten CFO's stappen ondernemen om hun financiële functies te ontwrichten of moeten ze het hoofd bieden aan een tekort aan talent en een onvermogen om inkomsten te genereren of kapitaal effectief in te zetten. De sleutel tot succes bestaat erin een plan uit te werken van hoe de financiële organisatie ontwrichters kan omzetten in opportuniteiten.

 

Lees het volledige verslag om te weten te komen welke stappen u vandaag al kunt nemen.

Gerelateerde content