close
Share with your friends
Reporting & Analytics

Reporting & Analytics

Reporting & Analytics

Financiële en non-financiële data is vandaag verspreid over vaak bij verschillende personen, zeker wanneer de organisatiegrootte exponentieel toeneemt. De nood aan data-aggregatie binnen één uniek platform groeit zodat de belangrijkste strategische, financiële en operationele data in een handomdraai geraadpleegd kan worden.

De uitdagingen binnen de huidige markt, zijn vaak gelijkaardig.

 • Gebrek aan vermogen om financiële en non-financiële data actief, snel en in real-time te meten, te monitoren en proactief op te volgen.
 • Traditionele rapporteringstools zoals MS Excel hebben een beperkte rapporteringsfunctionaliteit en missen het vermogen om de meest bruikbare inzichten te tonen.
 • Overvloed aan manueel werk bij het opstellen van (financiële) management reports, gezien de dispersie van data/
 • Beperkte mogelijkheid om de variantie tussen actuals en budget/forecast in kaart te brengen en reactief te sturen.
 • Weinig tot geen inzicht in dimensionele rentabiliteit naar product, regio, tijd, verkoopkanaal, etc.

 

Om efficiënt te kunnen reageren op veranderende marktomstandighedenmoet het management beschikken over de meest recente financiële en non-financiële informatie. Het implementeren en ontwikkelen van Reporting & Analytics capabilities, in de vorm van management reports en (KPI) dashboards stelt een organisatie in staat om financiële datastromen te beheersen en om te zetten in inzichtelijke, betrouwbare en tijdige informatie binnen één geïntegreerde omgeving Dit om een gerichte besluitvorming te stimuleren.

Een sterk uitgewerkt Reporting & Analytics raamwerk, als deel van een brederperformance management kader, biedt verschillende voordelen. Bedrijven die dergelijke capabilities voorop stellen, beschikken o.a. over:

 • een geconsolideerd overzicht van informatie over verschillende departementen en business units heen, inclusief verdere drill-down tot op het laagste niveau van datagranulariteit,
 • de implementatie van what-if scenario-analyses, waarbij eindgebruikers door het hanteren van het self-service principe eenvoudig veranderende omstandigheden kunnen plotten in hun gepersonaliseerde rapporteringsomgeving,
 • een rapporteringsproces dat zo min mogelijk manueel werk vereist om tot de gerapporteerde output te komen waardoor het risico op (menselijke) fouten gemitigeerd wordt,
 • een onderhoudsvriendelijke, vlot uitwisselbare en visueel gebruiksvriendelijke rapporteringsomgeving, die periodiek geüpdatet wordt met de laatst beschikbare informatie.

 

Als adviesverlener heeft KPMG Advisory reeds meerdere klanten uit diverse sectoren ondersteund bij het verbeteren van de Reporting & Analytics capabilities. Holistisch gezien bestaat onze aanpak uit drie stappen.

 1. Gidsen naar een doeltreffende oplossing: inzicht bekomen in de huidige data- en informatie management strategie voor Finance (incl. revisie en mogelijke herwerking van het huidige datalandschap).
 2. Participatieve samenwerking: ontwikkelen van een bedrijfsspecifieke rapporteringsoplossing, aangepast aan de verschillende noden en behoeften van uworganisatie en ondersteuning bij een tool en/of software vendor selectieproces.
 3. Training en uitrol: naadloos integreren van de rapporteringsomgeving binnen de organisatie waarbij eindgebruikers getraind worden en voorzien worden van relevante documentatie ter ondersteuning van de rapporteringsomgeving.

 

Wil u meer te weten over hoe KPMG Advisory uw organisatie kunnen helpen bij het verbeteren van uw Reporting & Analytics capabilities? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Gerelateerde content