Rapportage en analyses - KPI’s & Dashboarding | KPMG België
close
Share with your friends
Rapportage en analyses - KPI’s & Dashboarding

Rapportage en analyses - KPI’s & Dashboarding

Rapportage en analyses - KPI’s & Dashboarding

‘Het grote werkpunt blijft echter om de informatie zo goed mogelijk te stroomlijnen in functie van de noden. Een CFO heeft een dynamisch dashboard nodig dat hem toont op welke domeinen hij actie moet ondernemen.’
Xavier Gabriëls, Head Financial Management

 

In het digitale tijdperk neemt het reeds enorme aantal data exponentieel toe. Een digitale CFO is iemand die verder gaat en inzichten uit data omzet in waarde. Nieuwe technologieën voor gegevensbeheer geven CFO's toegang tot realtime inzichten, waardoor een betere en efficiëntere besluitvorming mogelijk wordt, één die gebaseerd is op gegevens in plaats van op intuïtie. Door gebruik te maken van deze mogelijkheden kan de betrokkenheid van CFO's bij strategische investeringskeuzes en zakelijke partnerships versterkt worden.

Om de bedrijfsactiviteiten adequaat te kunnen beheren, dient het management te weten hoe de onderneming ervoor staat. Via een proces van rapportering en analyse worden periodieke bedrijfsresultaten gecombineerd en gepubliceerd of verspreid voor analyse. Het management gebruikt deze cijfers om de strategie te bepalen, de prestaties te meten en de juiste beslissingen te nemen.

Dashboards en KPI's stellen een organisatie in staat om gegevens te beheren en om te zetten in inzichtelijke, relevante en tijdige informatie die betrouwbaar is om een actiegerichte besluitvorming aan te sturen. De rapportering dient toekomstgericht te zijn en moet de strategie formuleren, scenario's begrijpen en gebruikmaken van zowel aan het verleden, als aan de toekomst gerelateerde informatie om praktische inzichten op te leveren.

 

KPMG kan u bijstaan met het volgende:

  • Het afstemmen van uw managementrapportering op de richtlijnen binnen uw gehele organisatie.
  • Het opstellen van financiële en prestatierapporten die consequent en nauwgezet de prestaties van uw bedrijf weergeven.
  • Het terugschroeven van Excel-handelingen in uw rapporteringsproces.
  • Eenvoudige en snelle vergelijkingen van budgetten, prognoses en actuele cijfers.
  • Een gedetailleerde variantieanalyse.
  • Een uitsplitsing van de resultaten tot op operationeel niveau.
  • Waardeschema's met KPI's die afgestemd zijn op uw bedrijfsmodel en -strategie.

Gerelateerde content