close
Share with your friends

Prestatie-evaluatie en benchmarks van de financiële functie

Prestatie-evaluatie en benchmarks

Prestatie-evaluatie en benchmarks van de financiële functie

Mogelijkheden tot verbetering opsporen

Finance moet optimaal verweven zijn met de dagelijkse activiteiten van uw organisatie en moet voldoende tijd te hebben om te investeren in zowel strategie als stakeholdermanagement. Een efficiënt gebruik van de middelen van het financieel departement is cruciaal: dit omvat zowel de mensen als processen, systemen en data. Het verbinden van al deze verschillende elementen verbetert de prestaties van de gehele financiële afdeling.

De benchmarkingservice van KPMG helpt u potentiële verbeterkansen op te sporen door gedetailleerde meetgegevens van de financiële en operationele prestaties te vergelijken met die van vergelijkbare markt spelers uit de toonaangevende praktijken sector.

Benut KPMG's eigen benchmarkdatabase van meer dan 700 bedrijven en 20.000 meetwaarden ten volle om een beter zicht te krijgen op de huidige financiële prestaties, en om de doeltreffendheid van de organisatie en de kostenverlagingsinitiatieven beter te kunnen identificeren, prioriteren en opvolgen.

Wij plaatsen benchmarks in context door casestudy's van vergelijkbare bedrijven te verzamelen. Op die manier helpen we u de omvang van de potentiële verandering in te schatten en praktische aanbevelingen op te stellen met het oog op focus en verbetering.

 

We bieden uw financiële afdeling een breed scala van meettools in de volgende domeinen:

 • Loonadministratie
 • Klanten vorderingen
 • Leveranciersschulden en terugbetaling van onkosten
 • Klantenkrediet en facturatie
 • Algemene boekhoud- en verslaggevingsactiviteiten
 • Financiële organisatie
 • Boekhoudkundig beheer van de vaste activa
 • Planning en management accounting

 

Wij onderscheiden ons voornamelijk door:

 • Ons wereldwijd netwerk, ervaring en beschikbare capaciteit
 • Ervaring in uiteenlopende sectoren
 • Geïntegreerd advies
 • Solide aanpak en het leveren van kwaliteit
 • Uitgebreide database met meer dan 144 KPI's met betrekking tot financiën en up-to-date meetwaarden en referenties

 

Gerelateerde content