Planning, budgettering en forecasting | KPMG België
close
Share with your friends
Planning, budgettering en forecasting

Planning, budgettering en forecasting

Planning, budgettering en forecasting

Gezien budgetten tegenwoordig te vaak zijn gebaseerd op niet-onderbouwde veronderstellingen louter resultaten vooropstellen in plaats van business drivers, is een strategisch plan van een organisatie vaak een losstaand plan. Dit leidt tot wijzigingen in uw strategie die niet automatisch worden vertaald in wijzigingen in doelstellingen en budgetten.

Om de nauwkeurigheid en flexibiliteit te verbeteren is het essentieel dat budgetten gebaseerd zijn op onderbouwde en controleerbare waardecreërende factoren om inzicht te verkrijgen in uw waardetoevoegende activiteiten. Hierdoor worden alle huidige en toekomstige business- en operationele beleidsfactoren geraamd en verankerd in de budgetten die daardoor een solide basis kunnen vormen om uw strategie te creëren en te verbeteren.

Planning, budgettering en forecasting

Gerelateerde content