Het opstellen van een budget of forecast blijkt vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Soms blijkt het te ambitieus, een andere keer weer te rigide. Vaak worden niet alle omgevings- en bedrijfsspecifieke factoren mee in beschouwing genomen waardoor budgetten en forecasts niet altijd gebaseerd zijn op onderbouwde veronderstellingen. Te vaak wordt er onvoldoende rekening gehouden met de reële, onderliggende business drivers. Dit kan er onder meer toe leiden dat wijzigingen in de strategie niet automatisch en transparant worden vertaald in gewijzigde budgetten en forecasts.

In veel gevallen leidt het gebrek aan een robuust, geïntegreerd planningsproces tot volgende situaties.

 • Inaccurate projecties van omzet, kosten, netto winst, etc. op korte en lange termijn.
 • Minimale toegevoegde waarde van de parameters en cijfers uit de planning, 
 • Gebrek aan een direct aanwijsbare link tussen het planningsproces (input) en het performance management proces (output).
 • Beslissingen worden niet genomen op basis van de laatste beschikbare, relevante business informatie, maar op basis van oude historische gegevens.
 • Geen integratie tussen strategische, financiële en operationele Key Performance Indicators (KPI) en de onderliggende business drivers hiervan.

 

Een heroriëntatie van het planningsproces rond reële business drivers en het creëren van een geïntegreerd proces waarbij strategische, financiële en operationele doelen met elkaar in verbinding staan, vereist een goed begrip van de huidige pijnpunten en onderliggende oorzaken binnen uw organisatie. Bij het instellen van een geïntegreerd proces, inclusief directe link met het performance management proces, mag het primaire doel niet vergeten worden: transparante en doelmatige rapportering. Het grootste voordeel? Het meetbaar maken van de financiële toegevoegde waarde van de organisatie.

Wij geloven sterk dat de best presterende bedrijven het planning, budgeting & forecasting proces als een belangrijk component van het performance management raamwerk beschouwen. Deze aanpak biedt uw onderneming:

 • dieper inzicht in de opbouw en variantie van strategische, financiële en operationele KPI’s, inclusief verdere drill-down tot op het laagste niveau van datagranulariteit,
 • een verhoogde accuraatheid van de samengestelde, periodieke budgetten en voorspellingen, door het beperken van manuele interventies in de invoerfase,
 • een korte oplevertijd van rapportering van periodieke cijfers om sneller geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

 

KPMG Advisory begeleidde reeds meerdere klanten uit diverse sectoren bij opdrachten rond de verbetering van wijdere planningsprocessen. Holistisch gezien bestaat de kern van onze methodologie uit vier stappen.

 1. Analyse van de huidige situatie: begrip van de primaire strategische doelen, waardecreërende en -toevoegende activiteiten en meetbaarheid van de strategische, financiële en operationele doelen.
 2. Identificatie van verbetermogelijkheden: vergelijken met interne, sectorgerelateerde leading practices, rekening houdend met de bedrijfsspecifieke context.
 3. Actieplan: aanleveren van een actieplan ter verbetering van het planningsproces, gebaseerd op inzichten uit eerdere stappen.
 4. Implementatie en uitrol: optionele vertaling van het actieplan naar een concrete oplossing, inclusief eventuele implementatie van ondersteunende tooling en uitrol naar eindgebruikers toe.

 

Wil u meer te weten over hoe KPMG Advisory uw organisatie kunnen helpen bij het verbeteren en versnellen van uw planning, budgeting & forecasting proces? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Gerelateerde content