close
Share with your friends
Hoe we u kunnen helpen met de uitdagingen van vandaag

Hoe we u helpen met uitdagingen van vandaag

Hoe we u helpen met uitdagingen van vandaag

Hoe we u kunnen helpen met de uitdagingen van vandaag

Vandaag staan overheden voor een reeks nieuwe uitdagingen. Net als heel wat bedrijven en organisaties in de non-profit moeten ook onze publieke instellingen omgaan met disruptieve veranderingen.

Door de Europese integratie en de toename van internationale afspraken moeten overheidsorganisaties hun interne en externe werking aanpassen aan de nieuwe mondiale realiteit. Daarnaast is er ook de digitale transformatie die niet alleen de structuren binnen de overheid wijzigt, maar ook enorm ingrijpt op de relatie van de overheid met haar burgers. We denken daarbij dan voornamelijk aan recente ontwikkelingen zoals blockchain en robotisering die deze verhoudingen grondig zullen veranderen. 

Bovendien is het niet alleen de overheid zelf die verandert. Ook haar ‘stakeholders’ – burgers, ondernemingen en non-profit organisaties – vragen een steeds snellere, efficiëntere en betere dienstverlening. Directe inspraak in het beleid via nieuwe vormen van burgerparticipatie, co-creatie en de ‘right to challenge’ zullen ongetwijfeld deel uitmaken van de overheidswerking van morgen. 

Overheden moeten zich dus heruitvinden om tegemoet te komen aan al deze nieuwe uitdagingen. Tegelijkertijd stijgt ook de vraag naar meer transparantie en publieke verantwoording. 

We zetten in op vier verticale domeinen waarin we overheden ondersteunen:

  • mobiliteit en mobiliteitsoplossingen
  • de transformatie in de gezondheidszorg
  • de uitbouw van de fiscale administratie
  • de publieke veiligheid en de volledige veiligheidsketen.

Digitalisering en de omslag naar de digitale overheid loopt als een vijfde, horizontaal domein doorheen onze volledige dienstverlening. We bekijken deze domeinen niet alleen vanuit een technisch perspectief, maar we anticiperen ook op het maatschappelijke debat en de verhoudingen tussen de overheid en haar stakeholders.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content