close
Share with your friends

Het speelveld van bedrijven verandert

Het speelveld van bedrijven verandert

Laat ons u helpen bij het navigeren van het belastinglandschap.

Laat ons u helpen bij het navigeren van het belastinglandschap.

Het in voege treden van het zomerakkoord brengt verschillende impactvolle wijzigingen aan de vennootschapsbelasting met zich mee. De uitdaging waarvoor Belgische bedrijven staan is groot en vraagt een grondige analyse van de regelgeving. De naleving van het gewijzigde regelgevend kader vergt dan ook een analytische en vooral doortastende aanpak. 

Bovendien moeten Belgische bedrijven met activiteiten in het buitenland op de hoogte zijn van wijzigingen in de belastingwetgeving in die landen. Dit internationale aspect brengt een extra complexiteit met zich mee en vereist kennis van het bredere belastinglandschap. 

De technologische vooruitgang in de fiscale wereld  maakt de automatisering van gestandaardiseerde taken mogelijk, wat zowel uw organisatie als onze diensten ten goede komt. Dankzij deze standaardisatie hebben bedrijven nu de mogelijkheid om eenvoudig de huidige maturiteit van hun organisatie te beoordelen met behulp van onze quick scans. Hiermee kunt u uw huidige activiteiten evalueren en een eerste inzicht krijgen in de mogelijke verbeteringen die u kan toepassen.

Bovendien biedt dit automatiseringsproces ons team extra tijd en middelen om zich te concentreren op andere en nieuwe waardetoevoegende elementen. Dit omvat o.a. ervoor zorgen dat uw bedrijf het maximale haalt uit de naleving van belastingregels, niet alleen in België, maar ook op wereldwijde schaal alsook het onderzoeken van mogelijke O&O-initiatieven. Ons team van experts staat klaar om u te helpen uw naleving van de regelgeving te waarborgen en een aanpak te ontwikkelen op maat gemaakt van uw organisatie, activiteiten en handelspartners.

Neem contact met ons op