close
Share with your friends

Hervormingsmaatregelen van de vennootschapsbelasting die in 2020 in voege treden

Hervormingsmaatregelen van de vennootschapsbelasting

In dit artikel focussen we op de maatregelen die vanaf aanslagjaar 2021 in werking treden (belastbare tijdperken vanaf 1 januari 2020).

Gerelateerde content

Hervormingsmaatregelen van de vennootschapsbelasting die in 2020 in voege treden

Positieve maatregelen

Vermindering van het vennootschapsbelastingtarief

Het vennootschapsbelastingtarief wordt verder verlaagd en de crisisbijdrage wordt afgeschaft.

Het standaard vennootschapsbelastingtarief zakt van 29,58% naar 25%. Voor kleine ondernemingen wordt de eerste 100.000 euro winst belast tegen 20% (in plaats van 20,4%).

Onderzoek & Ontwikkeling - gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing

De vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoeksmedewerkers met een (wetenschappelijk) bachelordiploma wordt vanaf 1 januari 2020 verhoogd van 40% naar 80%.

Belastingvrije reserves

Bepaalde belastingvrije reserves die vóór 2017 zijn gevormd, kunnen in belastbare reserves worden omgezet tegen een voorkeurtarief van 15% of 10%, indien herbelegd.

Compenserende maatregelen

Renteaftrekbeperking

Het laatste deel van de EU-richtlijnen ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD I en II) wordt geïmplementeerd. Een beperking van de aftrekbare rente tot 3 miljoen euro of, indien dit hoger is, 30% van EBITDA, wordt ingevoerd.

De nieuwe beperking geldt enkel voor rente op leningen die vanaf 17 juni 2016 zijn afgesloten. De bestaande onderkapitalisatieregel (5:1) blijft gelden voor rente op 'oude' intragroepleningen en voor aan belastingparadijzen betaalde rente.

Voor de berekening van rente en EBITDA moet een ad-hocconsolidatie worden gedaan.

Niet-aftrekbare rente is zonder beperking overdraagbaar naar de volgende jaren. Ze kan ook aan andere vennootschappen van de groep worden overgedragen.

Op zichzelf staande entiteiten en financiële ondernemingen zijn uitgesloten.

Vaste inrichtingen (VI)

De definitie van Belgische inrichting wordt verruimd met zogenaamde commissionairs op basis van BEPS-actiepunten 1 en 7 van de OESO.

Verliezen van buitenlandse inrichtingen waarvan de winst op grond van een verdrag is vrijgesteld in België, zijn enkel aftrekbaar in België als het om 'definitieve' verliezen gaat binnen een EER-lidstaat.

Bedrijfswagens

Aftrek van kosten bedrijfswagen afhankelijk van de CO²-uitstoot volgens de volgende formule:

  • 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO²-uitstoot per km) (voor dieselwagens is het coëfficiënt 1, voor benzinewagens 0,95)
  • Aftrek tussen 50 en 100% (maar 40% als CO²-uitstoot > 200 g)
  • Hogere aftrekken (bijvoorbeeld 120% aftrek voor elektrische wagens) worden afgeschaft (beperkt tot 100%)
  • Voor de aftrek van brandstofkosten geldt dezelfde formule (nu steeds 75%)

Voor plug-inhybrides, waarvan de energiecapaciteit < 0,5 kWh per 100 kg gewicht van de wagen of de CO2-uitstoot > 50 g/km, wordt de uitstoot van een vergelijkbaar voertuig dat uitsluitend op een brandstofmotor draait in aanmerking genomen. Indien een dergelijk vergelijkbaar voertuig niet bestaat, wordt de uitstoot vermenigvuldigd met 2,5. Dit geldt enkel voor voertuigen die vanaf 1 januari 2018 zijn aangekocht.

Afschrijvingen van activa

De degressieve afschrijvingsmethode wordt afgeschaft.

De eerste afschrijving wordt ook voor kmo's pro rata temporis toegepast.

Aparte belasting op ontoereikende bezoldiging bedrijfsleider

Het belastingtarief wordt opgetrokken van 5,1% naar 10%.

Boetes niet langer aftrekbaar

Geen enkele boete is nog fiscaal aftrekbaar. Dit geldt onder meer voor proportionele btw-boetes, boetes betreffende registratierechten en verhogingen van sociale bijdragen.

Andere vrijstellingen

Verscheidene andere vrijstellingen, zoals voor bijkomend personeel, worden afgeschaft.

© 2019 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)