Geïntegreerde transformatie van de financiële functie

Geïntegreerde transformatie van de financiële functie

Veranderen om prestaties te stimuleren.

Veranderen om prestaties te stimuleren.

Geïntegreerde transformatie van de financiële functie

Veranderen om prestaties te stimuleren

‘De financiële afdeling is zeer goed geplaatst om potentieel ten volle te benutten in tijden van disruptie, uiteraard in nauwe samenwerking met andere departementen. Uiteindelijk is het altijd met skills en mensen dat je het verschil maakt.’
Xavier Gabriëls, Head Financial Management

 

Daar bedrijven te maken krijgen met steeds snellere veranderingen op het gebied van economische machtsverhoudingen, reglementaire vereisten, klanten, concurrenten en technologieën, hebben bedrijfsleiders meer nodig van hun financiële leidinggevenden dan de verwerking van transacties en het opstellen van terugblikkende rapporten. Ze willen een partner die mee zijn schouders zet onder de bedrijfsstrategie, de groei en het rendement.

De aanpak van KPMG voor de geïntegreerde transformatie van de financiële functie richt zich tegelijk op de afslanking van de kostenstructuur van de afdeling en het verhogen van de waarde die ze het bedrijf biedt. Centraal in deze aanpak staat het versterken van de prestaties van de financiële functie en het koppelen ervan aan het vermogen van de business om kritieke beslissingen te nemen op basis van strategisch toegepaste processen, technologieën en tools.

Bedrijfstransformatie staat voor de manier waarop organisaties radicaal veranderen, meestal om hun activiteiten beter af te stemmen op bepaalde strategische doelstellingen. Dit houdt complexe veranderingen in op het vlak van dienstverleningsmodellen, mensen, processen, systemen, gegevensverwerking/verslaggeving en bestuursstructuren. Die veranderingen moeten nauwkeurig worden geanalyseerd om te komen tot het gewenste resultaat.

info graph

Gerelateerde content