De implementatie van nieuwe of wijzigende boekhoudstandaarden bezorgt veel organisaties kopzorgen. De voorbereiding van een geconsolideerde financiële jaarrekening of groepsrapport, in lijn met de heersende internationale boekhoudstandaarden, vereist dat de juiste processen, systemen en bijhorende kennis aanwezig zijn binnen de organisatie.

De meest voorkomende uitdagingen in de huidige markt zijn:

  • wanneer organisaties en aantal entiteiten groeien worden de onderliggende structuren complexer en dreigt het consolidatieproces te ontsporen. Zeker indien verschillende business entity owners gebruik maken van verschillende rapporteringstools.
  • het toewijzen van Intercompany kosten vereist een unieke, bedrijfsspecifieke aanpak die er voor zorgt dat de totale belastingdruk verbeterd wordt;
  • Het werken met verschillende munteenheden waardoor het consolidatieproces complexer wordt, mede omdat de financiële informatie tussen entiteiten en landen geremedieerd moet worden om een algemeen beeld van de balans te krijgen.

 

Of het nu gaat om een vrijwillig of verplicht document, de geconsolideerde jaarrekening is de basis voor informatiedeling met aandeelhouders, banken en investeerders. Afhankelijk van de vorm, strategie en doelstellingen van uw organisatie kan uw boekhouding gevoerd worden aan de hand van lokale of internationale boekhoudstandaarden. Om een duidelijk overzicht te behouden is het essentieel om uw financieel consolidatieproces op maat te hebben.

Een gestructureerd kader voor uw financiële consolidatie met als doel om op een snelle, transparante en taks-efficiënte manier de geconsolideerde jaarrekening te voeden, biedt een waaier aan voordelen.

  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk inzicht in de financiële situatie van uw organisatie, ten behoeve van aandeelhouders, investeerders, banken en overige stakeholders.
  • Diepgaand inzicht in uw huidige cijfers en extra middelen voor uw management om effectiever het Planning, Budgeting & Forecasting proces aan te sturen;
  • Een versneld afsluitproces en gestroomlijnde intercompany eliminaties door optionele automatiseren van het consolidatieproces. Hierdoor kan uw Finance team zich (meer) toeleggen op strategische en operationele planning.

 

Als adviesverlener heeft KPMG Advisory verschillende klanten uit diverse sectoren ondersteund bij het verbeteren en automatiseren van hun financiële consolidatieproces. Holistisch gezien bestaat onze aanpak uit vier stappen:

  1. Analyse van de huidige situatie: Inzicht in de huidige financiële situatie en heersende validatieregels.
  2. Preconsolidatie en consolidatie: optimaliseren van de verschillende stromen binnen het financiële consolidatieproces (intercompany, currency conversie, …) en harmoniseren van de noden en behoeften van uw organisatie met de te volgen wettelijke raamwerken.
  3. Automatisering binnen ondersteunende tooling: implementeren van het ontwerp (stap 2) in een geautomatiseerde consolidatieomgeving (incl. tool en/of software vendor selectie).
  4. Financiële rapportering en disclosure management: voorbereiden van de rapportering op verschillende niveaus, rekening houdende met toepasselijke standaarden (wettelijke rapportering), om de juiste inzichten aan het management te bezorgen (management reporting).

 

Wil u meer te weten over hoe KPMG Advisory uw organisatie kan helpen bij het stroomlijnen van uw financiële consolidatieproces? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan