close
Share with your friends

De Nederlandse staatssecretaris geeft nader inzicht in fiscale toekomstplannen

De Nederlandse staatssecretaris geeft nader inzicht

De Nederlandse staatssecretaris geeft nader inzicht in fiscale toekomstplannen

Na het regeerakkoord, waarover wij u in de oktobereditie van deze nieuwsbrief berichtten en waarin een schets wordt gegeven van de fiscale toekomstplannen van het kabinet, heeft nu de staatssecretaris van Financiën op 23 februari 2018 in een tweetal brieven de fiscale toekomstplannen van het kabinet nader toegelicht. Een van deze brieven is zijn Fiscale beleidsagenda en de andere is een uitwerking van het meest essentiële onderdeel daarvan: de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking.

De staatssecretaris baseert zich bij de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking op twee pijlers, namelijk de bescherming van de belastinggrondslag enerzijds en de bevordering van transparantie en integriteit anderzijds. In de Fiscale beleidsagenda worden daarnaast nog vier andere essentiële onderdelen genoemd:

  1. het verlagen van de belasting op arbeid (conform het regeerakkoord);
  2. een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten;
  3. verdere vergroening van het belastingstelsel;
  4. een beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Een groot gedeelte van de genoemde plannen is reeds aan bod gekomen in eerdere edities van deze nieuwsbrief of zullen wij later – zodra er wetsvoorstellen beschikbaar zijn – uitvoerig bespreken.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content