close
Share with your friends

Belgische regelgeving voor de vennootschapsbelasting

Belgische regelgeving voor de vennootschapsbelasting

Doorgronden wat de hervorming van de vennootschapsbelasting voor u betekent.

Doorgronden wat de hervorming van de vennootschapsbelasting voor u betekent.

Fiscale kwesties zijn ingewikkeld en vaak een zorgwekkend onderwerp voor veel bedrijven. KPMG Tax Advisers begrijpen jouw fiscale noden en onze tax specialisten kunnen u een brede waaier van volledig geïntegreerde fiscale diensten aanbieden. Onze experts hanteren een pragmatische aanpak voor belastingen en focussen op wat u, de klant, wil verwezenlijken. We stellen geïndividualiseerde belastingmodellen op in het belang van onze klanten.

Een belangrijke nieuwe fiscale hervorming is de gewijzigde regelgeving betreffende de Belgische vennootschapsbelasting. Met de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 34% naar 25% heeft de regering een eerste stap gezet om het concurrentievermogen van Belgische organisaties te vergroten. Bedrijven moeten echter ook rekening houden met de andere elementen van deze gewijzigde regelgeving, zoals de wijzigingen aan de belastbare basis en de invoering van financiële consolidatie.

Volgend op het van kracht gaan van het zomerakkoord, moeten organisaties de doorgevoerde wijzigingen analyseren en waar nodig hun organisatie en activiteiten aanpassen. Hier verstrekken we u de laatste updates rond de wijzigingen aan het regelgevend kader van de Belgische vennootschapsbelasting en duiden we de impact dat het akkoord zal hebben op de taxomgeving en uw onderneming.

Neem contact met ons op

Fiscale consolidatie en maatregelen tegen belastingontwijking treden in 2019 in voege

Fiscale consolidatie en maatregelen tegen belastingontwijking treden in 2019 in voege

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting is op 29 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Hervorming Belgische vennootschapsbelasting - impact op uitgestelde belastingen

Hervorming Belgische vennootschapsbelasting - impact op uitgestelde belastingen

Op 22 december 2017 heeft het Belgische parlement de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd.