close
Share with your friends

Wetswijziging impliceert belastbaarheid van alle AOW-uitkeringen in België

Wetswijziging impliceert belastbaarheid AOW-uitkeringen

Wetswijziging impliceert belastbaarheid van alle AOW-uitkeringen in België

Net voor het jaareinde heeft de Belgische regering een wetswijziging goedgekeurd die een belangrijke impact heeft voor Nederbelgen die een AOW-uitkeringen ontvangen. De wetswijziging impliceert de belastbaarheid van alle AOW-uitkeringen (ook die zonder band met een vroegere beroepswerkzaamheid) in België. Wij beschreven de aankondiging van deze wetswijziging in de september 2017-editie van deze nieuwsbrief.

Hof van Cassatie

De heffingsbevoegdheid van België ten aanzien van Nederlandse AOW-uitkeringen was al langer een punt van discussie. In een arrest van 5 mei 2017 bevestigde het Belgische Hof van Cassatie dat een Nederlandse AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België slechts belastbaar is in België indien deze uitkering een (on)rechtstreekse band heeft met de beroepswerkzaamheid. Deze rechtspraak betekende de (gedeeltelijke) niet-belastbaarheid in België van vele AOW-uitkeringen genoten door Belgische inwoners. Dit was niet naar de zin van de Belgische belastingadministratie, die een wetswijziging aankondigde.

Wetswijziging

De Wet houdende diverse fiscale bepalingen III van 25 december 2017 voegt de daad bij het woord. Deze wet wijzigt de definitie van belastbare pensioenen, zodat ook AOW-uitkeringen zonder band met een vroegere beroepswerkzaamheid door België worden aangemerkt en belast als pensioen.

Deze nieuwe regeling is van toepassing op de inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017 en maakt dus definitief een einde aan de discussie inzake de belastbaarheid van de AOW-uitkering in België.

Ga terug naar de overzichtspagina

Gerelateerde content