close
Share with your friends

M&A Predictor België - januari 2018

M&A Predictor België - januari 2018

Permanente strategische verschuivingen en de digitale agenda worden verwacht de M&A-activiteiten in FY18 te versterken.

Yann Dekeyser, Partner Deal Advisory Belgium, Head of Private Equity in KPMG in Belgium

Partner, KPMG Deal Advisory, Hoofd Private Equity

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

M&A Predictor België - januari 2018

De huidige Belgische interesse in M&A is hoger dan in de eerste helft van het jaar, met koers-winstverhoudingen tot 2,2 % hoger in december 2017 ten opzichte van juni 2017. Op jaarbasis merken we een lichte achteruitgang van 1,0%, wat wijst op vrij stabiele verwachtingen van de analisten wat betreft de Belgische M&A-interesse in 2017. De dalende interesse is vooral merkbaar in kleine en middelgrote ondernemingen, terwijl de grootste ondernemingen een kleine dip in de koers-winstverhoudingen in de eerste helft van het jaar te boven kwamen. Over het algemeen blijft de Belgische interesse in fusies en overnames op een heel hoog niveau en wordt verwacht dat ze ook in 2018 sterk zal blijven bij gunstige macro-economische omstandigheden.

Interesse van Belgische bedrijven voor fusies en overnames

De geschatte koers-winstverhoudingen voor grote ondernemingen zijn in de tweede helft van het jaar gestegen (+2,5%). Anderzijds kregen kleine en middelgrote ondernemingen in de voorbije zes maanden te maken met licht dalende verhoudingen (-4,3%).

MA Appetite

Capaciteit van Belgische bedrijven voor fusies en overnames

We zien heel lage schuldniveaus voor kleine en middelgrote bedrijven, wat leidt tot een grotere financieringscapaciteit. Bovendien verwachten analisten dat de financieringscapaciteit voor zowel grote als kleine ondernemingen beduidend zal verbeteren. De stijging van de bedrijfsinkomsten heeft geleid tot de aflossing van schulden in een context van een soepel monetair beleid.

MA capacity

Lage statistieken voor wereldwijde deals met Belgische bieders

Uit onderstaande grafiek blijken lage statistieken voor wereldwijde deals met Belgische bieders. De transactiestroom blijft sterk, met in de tweede helft van 2017 meer afgesloten transacties door Belgische bieders, waaronder AB Inbev, Solvay, Umicore, D'Ieteren en Bpost. Bovendien waren er op de Belgische M&A-markt enkele grote transacties met buitenlandse bieders voor Belgische targets, zoals Belron, Betafence, ADB Safegate. enz.

Belgian Deals

De activiteit van onze Deal-Advisorypraktijk bereikte in 2017 een recordhoogte en onze professionals verwachten dat deze trend zich dit jaar verderzet. We sloten het jaar af met een groot aantal gesloten deals en transacties die worden voorbereid om op de markt te komen in de eerste helft van FY18. Aangezien deze trend zich zal voortzetten, verwachten we dat de M&A-activiteiten in de eerste helft van dit jaar de hoogte zullen ingaan.

© 2019 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)