close
Share with your friends
Bankrisico's 2018

Bankrisico's 2018

Bankrisico's 2018

De opkomst van snel evoluerende digitale technologieën, de toegenomen druk van de regelgeving en de wereldwijde economie zijn centrale elementen in het huidige risicolandschap. KPMG Risk Consulting staat klanten bij in het ontwikkelen van krachtige risicobeperkende methodes, om de onderliggende aansturende factoren van de wereldwijde risico's te interpreteren.

Strategie

Risico op ongunstige veranderingen op de aandelenmarkten als banken directe aandeleninvesteringen doen en beheren.

 • Belangrijke en sterke wereldwijde concurrentie in de snel evoluerende sector van de financiële dienstverlening.
 • Het reputatierisico voor de business, de inkomsten en het kapitaal van een bank door een negatieve publieke opinie is inherent verbonden met de business en is aanzienlijk toegenomen door de financiële crisis en de omvang en het profiel van de sector van de financiële dienstverlening.
 • Onvermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden en tegelijk de kosten verbonden aan de werknemersvoordelen te beheersen.
 • Ingrijpende veranderingen zoals ziektes, stakingen of natuurrampen kunnen de activiteiten op de nationale en internationale markten beïnvloeden.

Winstgevendheid en liquiditeit

Risico's met betrekking tot modellen en aannames in domeinen zoals kapitaalberekeningen en stresstests.

 • Kredietrisico omdat klanten of tegenpartijen hun financiële of contractuele verplichtingen niet nakomen op de vervaldatum.
 • Ongunstige veranderingen in kredietratings kunnen een aanzienlijk effect hebben op liquiditeit, cashflows, financiële resultaten en klantenvertrouwen.
 • Liquiditeitsrisico, dat een bank niet in staat is om tijdig of tegen redelijke kosten kapitaal aan te trekken om de activagroei te financieren of schulden te vereffenen.
 • Het hogere marktrisico, te wijten aan de nadelige veranderingen in marktrisicofactoren zoals rentevoeten, kredietspreads, wisselkoersen, aandelenprijzen, grondstoffenprijzen, hypotheekrentes en hypotheekliquiditeit.
 • Onrust of verstoring op de kapitaal- of financiële markten, lagere vraag van beleggers naar hypotheekleningen en minder beschikbaarheid van financiële middelen.

Groei

Macro-economische onzekerheid op de sleutelmarkten door factoren zoals de keuze van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten (Brexit), de economische recessie in Brazilië en Rusland en de vertraging in China kan de groei op sommige markten belemmeren.

 • De stijgende concurrentie van niet-bankinstellingen die druk uitoefenen op de nettorentemarge van de banken.
 • Toenemende internationale activiteiten die leiden tot risico's door het niet-naleven van verschillende regelgevingen, economische en politieke ontwikkelingen, discriminerende fiscale beleidsmaatregelen enz.
 • Acquisities kunnen de inkomsten van een bank verlagen als ze te veel betaalt of problemen heeft om de activiteiten te integreren.

Operationele uitmuntendheid

Risico's voor de data-integriteit door verouderde gegevensbeheersmodellen, aangezien gegevensbeheer strategisch belangrijker wordt en de nieuwe regelgevingsvereisten vragen om frequente, consistente, accurate en tijdige gegevensverzameling.

 • Operationeel risico als resultaat van ongeschikte of ontoereikende interne processen en systemen met een impact op de activiteiten van de business.

Compliance

Gereguleerd kapitaalrisico door de steeds strengere bankregelgeving na de financiële crisis, die zou kunnen vereisen dat een bank beschikt over genoeg kapitaal om te voldoen aan haar minimumkapitaalvereisten.

 • Fraude, schendingen van de wetten, tarieven/beleidslijnen en grensoverschrijdende wetgevingen.
 • Gedragsrisico's door mogelijke ongunstige praktijken in vreemde valuta, inbreuken op handelssancties en klantgerelateerde business zoals vergoeding omwille van betalingsbeschermingsverzekeringen.

Technologie

Concurrentie en disruptie die ontstaan door nieuwe fintechbedrijven, die nieuwe diensten en producten ontwikkelen gebaseerd op innovatieve technologieën, met inbegrip van cloud, analyse van big data, internet der dingen en digitale betalingsprocessen.

 • IT-risico's in verband met de slechte werking of disruptie in de exploitatie van de systemen, lekken in de cyberbeveiliging, kunnen een nadelige invloed hebben op het concurrentievermogen van de bank/het bedrijf.

Gerelateerde content