De laatste jaren verstrengde Frankrijk de regels voor buitenlandse werkgevers om te detacheren naar Frankrijk aanzienlijk. Één van de formaliteiten die Frankrijk in dit kader nog wou invoeren was een vergoeding die buitenlandse werkgevers zouden moeten betalen en die erop gericht zou zijn de kosten verbonden aan het automatische systeem van aangifte en controle op detacheringen van werknemers te dekken.

Onder druk van Europa werd deze maatregel echter nooit ingevoerd. Nadat de invoering ervan eerst diverse keren werd uitgesteld, heeft Frankrijk met een decreet van 9 februari 2018 (décret n° 2018-82 du 9 février 2018) immers definitief de knoop doorgehakt en aangekondigd dat de invoering van 40 euro per detachering ten laste van werkgevers, opdrachtgevers of aannemers die werknemers naar Frankrijk detacheren er dan uiteindelijk toch niet zal komen.

Gerelateerde content