close
Share with your friends

Wettelijk reserve

Wettelijk reserve

Wettelijk reserve

Ondernemingen met afsluitdatum 31 december zijn volop bezig of zullen eerstdaags starten met de traditionele jaarafsluiting en opmaak jaarrekening. Ieder jaar opnieuw stelt zich de vraag of de onderneming een deel van haar winst moet bestemmen als wettelijke reserve. De wettelijke reserve heeft tot doel het maatschappelijk kapitaal ongeschonden te bewaren, en dit zowel ten bate van de aandeelhouders als ten bate van derden.

De verplichting om een wettelijke reserve aan te leggen is expliciet ingeschreven in het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.):

  • Art.319 voor de BVBA
  • Art.319bis voor de S-BVBA
  • Art.428 voor de CVBA
  • Art.616 voor de NV
  • Art.657 voor de Comm. VA

De vorming van een wettelijke reserve kan echter ook statutair worden voorgeschreven of de algemene vergadering kan hiervoor vrijwillig beslissen.

Vorming van de wettelijke reserve

De algemene vergadering van een BVBA, andere dan de S-BVBA, een CVBA en een NV houden ieder jaar een bedrag in van ten minste 5% van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De nettowinst die in aanmerking moet worden genomen voor de aanleg van het reservefonds is de te bestemmen winst van het boekjaar [code 9905 van het neerleggingsformulier van de Nationale Bank van België] verminderd met het overgedragen verlies van de voorgaande boekjaren [code 14P van het neerleggingsformulier van de Nationale Bank van België].

De verplichting tot voorafname van de winst houdt op wanneer de wettelijke reserve 10% van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Deze fractie van één tiende moet worden berekend op het bedrag van het volledige maatschappelijke kapitaal en niet enkel op het volstort gedeelte.

Voor de S-BVBA is er een afwijkende regeling vastgelegd. De algemene vergadering van een S-BVBA houdt jaarlijks een bedrag in van ten minste een 25% van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. Deze reserveringsplicht is van toepassing totdat het bedrag van de wettelijke reserve, verhoogd met geplaatste kapitaal, het bedrag van het wettelijk minimumkapitaal van een BVBA, zijnde 18.550,00 euro, heeft bereikt. Wanneer de S-BVBA wordt omgevormd tot een gewone bvba is evenwel opnieuw de algemene reserveringsverplichting vermeld in artikel 319 W.Venn. van toepassing.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content