Transferpricingdocumentatie: de relevante data naderen!

Transferpricingdocumentatie: de relevante data naderen!

In onder meer onze nieuwsbrief van oktober 2017 besteedden wij aandacht aan de transferpricingdocumentatievereisten in Nederland en België. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in beide landen en met het oog op de nadere relevante data geven wij u hierbij een update.

Thomas Zwaenepoel, Tax and Legal Partner, KPMG in Belgium

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

E-mail

Gerelateerde content

Transferpricingdocumentatie: de relevante data naderen!

In onder meer onze nieuwsbrief van oktober 2017 besteedden wij aandacht aan de transferpricingdocumentatievereisten in Nederland en België. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in beide landen en met het oog op de nadere relevante data geven wij u hierbij een update.

Country-by-Country Reporting

Zoals eerder vermeld zijn Nederlandse en Belgische (surrogaat)moederentiteiten die deel uitmaken van een internationale groep met een geconsolideerde groepsomzet van minstens € 750 miljoen verplicht om jaarlijks een ‘Country-by-Country Report’ (‘CbC-rapport’) in te dienen. Elke Belgische en Nederlandse entiteit die deel uitmaakt van een dergelijke groep dient bovendien de belastingautoriteiten te notificeren over welke groepsentiteit het CbC-rapport zal indienen.

CbC-rapport

Voor beide landen geldt dat het CbC-rapport voor de groep in beginsel uiterlijk twaalf maanden na het afsluiten van het betreffende boekjaar dient te worden ingediend. Indien het boekjaar 2016 eindigt op 31 december 2016, dient het CbC-rapport 2016 derhalve in beginsel uiterlijk 31 december 2017 te worden ingediend.

Indien een Nederlandse entiteit het CbC-rapport 2016 voor de groep indient, dient het CbC-rapport uiterlijk 31 december 2017 te worden ingediend. De Belgische autoriteiten hebben uitstel verleend voor het CbC-rapport 2016. Indien een Belgische entiteit het CbC-rapport 2016 voor de groep indient, dient het CbC-rapport voor 31 maart 2018 te worden ingediend.

Na indiening van het CbC-rapport dienen de belastingautoriteiten in de landen waarin een groep actief is via de internationale uitwisselingsmechanismen het CbC-rapport te ontvangen van de belastingautoriteit in het land waar het CbC-rapport wordt ingediend. Op 15 december 2017 berichtte de coördinator Country-by-Country Reporting van de Nederlandse Belastingdienst echter dat, op basis van de huidige stand van zaken, Nederland uit bepaalde jurisdicties (zoals Rusland, Colombia, India en Indonesië) geen landenrapport zal ontvangen. Het gevolg hiervan is dat in beginsel een lokale indieningsverplichting kan gelden, waardoor het CbC-rapport ook in Nederland separaat moet worden ingediend. Omdat in veel gevallen de verplichting zal bestaan om het CbC-rapport 2016 uiterlijk 31 december 2017 in te dienen, dient in dergelijke gevallen zeer snel actie te worden ondernomen.

CbCR-notificatie

Op basis van de Nederlandse wetgeving dient de CbCR-notificatie vanaf het jaar 2017 uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar plaats te vinden. Voor kwalificerende multinationale groepen waarvan het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dient iedere groepsentiteit die is gevestigd in Nederland de vereiste notificatie derhalve uiterlijk 31 december 2017 in te dienen. Indien een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar wordt gehanteerd, diende de CbCR-notificatie voor het jaar 2016 reeds voor 1 september 2017 te zijn ingediend.

Omwille van aanhoudende technische problemen met hun elektronisch platform hebben de Belgische autoriteiten voor indiening van de CbC-notificatie voor het jaar 2017 – waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar – uitstel verleend tot 31 maart 2018. De CbCR-notificatie 2016, waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, diende uiterlijk 30 september 2017 te zijn ingediend.

Master File en Local File

Nederland

Zoals eerder opgemerkt, dienen de Master File en Local File beschikbaar te zijn in de administratie van de belastingplichtige na afloop van de periode waarbinnen de aangifte vennootschapsbelasting moet worden ingediend, inclusief eventueel verleend uitstel voor indiening. Wanneer het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar en (standaard) uitstel is verleend, dienen de documenten doorgaans uiterlijk 1 mei 2018 aanwezig te zijn.

België

Op basis van de Belgische regelgeving dient het Master File-formulier in beginsel te worden ingediend bij de belastingautoriteiten binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar van de groep, voor boekjaren 2016 gelijk aan het kalenderjaar derhalve uiterlijk 31 december 2017. Wegens de aanhoudende technische problemen met het elektronisch platform is de deadline voor de indiening van het Master File-formulier voor boekjaren die eindigen op 31 december 2016 uitgesteld tot 31 maart 2018. 

Het Belgische Local File-formulier dient reeds beschikbaar te zijn op het moment van indiening van de Belgische aangifte vennootschapsbelasting. Voor boekjaren die eindigen op 31 december 2016 diende dit formulier reeds uiterlijk 29 september 2017 te zijn ingediend. Hoewel er geen formele verplichting is om een Local File(-rapport) in te dienen, adviseren wij deze beschikbaar te houden indien er materiële intragroepstransacties zijn waarbij de Belgische entiteit betrokken is.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today