close
Share with your friends

Onverwachte afvoering optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur

Onverwachte afvoering optionele btw-heffing

In de septembereditie van deze nieuwsbrief informeerden wij u over de in het Belgische Zomerakkoord vervatte btw-maatregel omtrent optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur. De Belgische regering heeft deze maatregel, tegen alle verwachtingen in, wegens budgettaire redenen inmiddels echter grotendeels van tafel geveegd. De professionele verhuur van onroerend goed blijft in België dus in principe vrijgesteld van btw. Het enige overlevende element betreft een uitbreiding van de zogenoemde 10%-regel in de distributie- en logistieksector.

Thomas Zwaenepoel, Partner Tax and Legal, KPMG in Belgium

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Onverwachte afvoering optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur

Toch geen optie tot btw-heffing

In het kader van het Zomerakkoord werd door de Belgische regering gesteld dat het vanaf 1 januari 2018 in België eindelijk mogelijk zou worden om nieuwe professionele contracten van onroerende verhuur optioneel te onderwerpen aan btw.

De optionele btw-heffing zou weliswaar btw op de huurvergoedingen met zich meebrengen, maar ook de eigenaar-verhuurder in staat stellen de btw geheven over de aankoop- of constructiekosten van het gebouw in aftrek te brengen. Gegeven dat btw-plichtige huurders de btw op de huurvergoedingen (deels) zouden kunnen recupereren, zou de btw geen last meer zijn in de keten.

Begin oktober 2017 was de uitwerking van de maatregel zo goed als rond tot, tegen alle verwachtingen in, de Belgische regering de btw-maatregel grotendeels afvoerde. De professionele verhuur van onroerend goed blijft in België dus principieel vrijgesteld van btw. Er zijn wel uitzonderingen, zoals onder meer de verhuur van opslagruimte en parkeerruimtes en de onroerende financieringshuur.

Een maatregel die de Belgische regering wel wil behouden en uitbreiden is de btw-belaste verhuur van opslagruimte in de distributie- en logistieksector.

Wel voor de logistieke sector

Het enige dat dus overeind is gebleven, betreft de verhoging van het oppervlaktepercentage van de bijhorende kantoren bij de verhuur van opslagruimtes. Dit percentage bedraagt tot op heden 10%. Om de verhuring van de opslagruimte aan btw te onderwerpen, mag vanaf 2018 de oppervlakte van de bijhorende kantoren niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte. Vanaf 2018 zal dus de 50%-regel van toepassing zijn bij het verhuren van opslagruimten met bijhorende kantoren, in plaats van de huidige 10%-regel. Een omzendbrief met de praktische toepassing wordt nog verwacht.

Impact in België

De professionele verhuur van onroerend goed in België blijft dus in principe vrijgesteld van btw, met als gevolg dat er geen recht op btw-aftrek over diverse aankoop-, onderhouds- of constructiekosten kan worden toegepast. Deze niet-aftrekbare btw is een last die voor de verhuurder erg hoog kan oplopen en die hij, in de mate van het mogelijke, dan ook zal doorbelasten aan de toekomstige huurder. Door de afvoering van de optionele btw-heffing voor professionele onroerende verhuur zal de competitiviteit van de Belgische operatoren op de Europese markt nu toch geen steuntje in de rug krijgen. Zo blijven België en Griekenland de enige lidstaten die niet voorzien in een optionele btw-heffing voor onroerende verhuur.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)