close
Share with your friends

Nieuwe plaatsbepalingsregels in België voor transportdiensten

Nieuwe plaatsbepalingsregels in België

Recent heeft de Belgische wetgever de plaatsbepalingsregels voor goederenvervoersdiensten in een business-to-business (‘b2b’) -relatie gewijzigd. Voortaan worden goederenvervoersdiensten waarbij het hele vervoerstraject zich buiten de Gemeenschap afspeelt, geacht plaats te vinden buiten de Gemeenschap. De goederenvervoersdiensten die worden verricht voor een buiten de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige en waarbij het hele vervoerstraject zich afspeelt in België, worden geacht plaats te vinden in België.

Gladys Cristiaensen

Executive Manager, Tax and Legal

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Nieuwe plaatsbepalingsregels in België voor transportdiensten

Situering

In België geldt voor goederenvervoersdiensten en diensten die met het goederenvervoer samenhangen zoals het laden, lossen, de behandeling van goederen en soortgelijke activiteiten in een b2b-relatie in principe de algemene plaatsbepalingsregel. De goederenvervoersdiensten worden geacht plaats te vinden daar waar de afnemer is gevestigd. In bepaalde gevallen geldt echter een afwijkende Belgische plaatsbepalingsregel.

Nieuwe plaatsbepalingsregels in België

Voor 23 november 2017 bestond er een afwijkende regel voor transportdiensten waarvan het vervoerstraject zich buiten de Gemeenschap afspeelde. Die transportdiensten werden geacht plaats te vinden buiten de Gemeenschap naar verhouding van de afgelegde afstanden buiten de Gemeenschap. Deze regeling vereiste dat de dienstverrichter een opsplitsing maakte tussen het traject afgelegd buiten de Gemeenschap en het traject afgelegd binnen de Gemeenschap. Aangezien deze opsplitsing in de praktijk voor moeilijkheden zorgde, heeft de Belgische wetgever deze plaatsbepalingsregel aangepast.

Vanaf 23 november 2017 bestaan er twee nieuwe afwijkende regels op de algemene hoofdregel. Goederenvervoersdiensten en diensten die met het goederenvervoer samenhangen in een b2b-relatie worden naar Belgisch recht geacht plaats te vinden:

 • in België indien het volledige vervoerstraject zich afspeelt in België en de goederenvervoersdiensten worden verricht voor een buiten de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige (voorbeeld 1);
 • buiten de Gemeenschap indien het volledige vervoerstraject zich afspeelt buiten de Gemeenschap en de goederenvervoersdiensten worden verricht voor een in België gevestigde belastingplichtige (voorbeeld 2).

We illustreren de nieuwe Belgische plaatsbepalingsregels met enkele voorbeelden.

 • Voorbeeld 1:
  Stel dat onderneming B, een in Zwitserland gevestigde onderneming, aan onderneming Z, een in België gevestigde onderneming, de opdracht geeft om goederen die zich in Antwerpen bevinden rechtstreeks te vervoeren naar Zeebrugge.
  Aangezien het hele vervoerstraject zich in België afspeelt, zullen de goederenvervoersdiensten voortaan geacht worden in België plaats te vinden. Dit betekent dat de Belgische onderneming Z aan de Zwitserse onderneming een factuur dient uit te reiken met Belgische btw.

 • Voorbeeld 2:
  Stel dat onderneming A, een in België gevestigde onderneming, aan onderneming Z, eveneens een in België gevestigde onderneming, de opdracht geeft om goederen die zich in Bern (Zwitserland) bevinden rechtstreeks te vervoeren naar Zürich (Zwitserland).
  Volgens de algemene b2b-plaatsbepalingsregels worden de goederenvervoersdiensten geacht plaats te vinden daar waar de afnemer is gevestigd, in casu België. Maar aangezien het volledige traject zich buiten de Gemeenschap afspeelt, worden de goederenvervoersdiensten geacht plaats te vinden buiten de Gemeenschap. Dit betekent dat de Belgische onderneming Z een factuur dient uit te reiken zonder (Belgische) btw.

 • Voorbeeld 3:
  Stel dat onderneming A, een in België gevestigde onderneming, aan onderneming Z, eveneens een in België gevestigde onderneming, de opdracht geeft om goederen die zich in Bern (Zwitserland) bevinden rechtstreeks te vervoeren naar Berlijn (Duitsland).
  Voortaan zullen deze diensten onder de algemene hoofdregel vallen en geacht worden plaats te vinden daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, in casu België. Dit betekent dat de Belgische onderneming Z een factuur dient uit te reiken met Belgische btw. Het traject dat zich buiten de Gemeenschap afspeelt, volgt voortaan ook de algemene plaatsbepalingsregels (en valt dus niet langer buiten het toepassingsgebied van de btw).

Plaatsbepalingsregels in Nederland

In Nederland geldt voor goederenvervoersdiensten in een b2b-relatie de algemene b2b‑plaatsbepalingsregel. De goederenvervoersdiensten worden geacht plaats te vinden daar waar de afnemer is gevestigd. Indien de afnemer van de dienst in een andere lidstaat is gevestigd dan de dienstverrichter, wordt de heffing van btw verplicht verlegd naar die afnemer. De Nederlandse dienstverrichter brengt dan geen (Nederlandse) btw in rekening.

 • Voorbeeld 1:
  Stel dat onderneming A, een in Nederland gevestigde onderneming, aan onderneming B, een eveneens in Nederland gevestigde onderneming, de opdracht geeft om goederen die zich in Antwerpen bevinden rechtstreeks te vervoeren naar Brussel.
  Naar Nederlands recht worden de goederenvervoersdiensten dan geacht plaats te vinden daar waar de afnemer is gevestigd, in casu Nederland. A dient daarom (Nederlandse) btw in rekening te brengen. Indien het goederen betreft die niet zijn ingevoerd in het vrije verkeer van de EU, kan een nultarief van toepassing zijn.

 • Voorbeeld 2:
  Stel dat onderneming A, een in Nederland gevestigde onderneming, aan onderneming B, een in Zwitserland gevestigde onderneming, de opdracht geeft om goederen die zich in Bern (Zwitserland) bevinden rechtstreeks te vervoeren naar Madrid (Spanje).
  Naar Nederlands recht worden de goederenvervoersdiensten geacht plaats te vinden daar waar de afnemer is gevestigd, in casu Zwitserland. A dient daarom geen (Nederlandse) btw in rekening te brengen, aangezien de transactie buiten de werking van de Europese btw valt.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)