close
Share with your friends

Nieuwe informatieverplichting bij uitkering van dividenden door een Nederlandse vennootschap

Nieuwe informatieverplichting bij uitkering

In veel gevallen is bij uitkering van dividenden door een Nederlandse vennootschap de zogenoemde inhoudingsvrijstelling van toepassing. Dit geldt onder meer indien een Nederlandse dochtermaatschappij dividend uitkeert aan haar (≥ 5%) moedermaatschappij in België.

Gerelateerde content

Nieuwe informatieverplichting bij uitkering van dividenden door een Nederlandse vennootschap

Eerder bespraken wij hier dat de inhoudingsvrijstelling per 1 januari 2018 is uitgebreid naar derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, en een aantal andere recente wijzigingen met betrekking tot de Nederlandse dividendbelasting.

Op deze plaats vragen wij uw aandacht voor een nieuwe informatieverplichting bij toepassing van de inhoudingsvrijstelling. Deze nieuwe informatieverplichting geldt voor alle uitkeringen met ingang van 1 januari 2018 aan kwalificerende buiten Nederland gevestigde aandeelhouders, dus ook voor uitkeringen aan kwalificerende directe aandeelhouders gevestigd in een EU/EER-land, waarvoor eerder geen algemene aangifte- of informatieverplichting van toepassing was.

De nieuwe verplichting geldt niet bij toepassing van de inhoudingsvrijstelling op dividenden die worden uitgekeerd aan in Nederland gevestigde kwalificerende directe aandeelhouders.

Aan de informatieverplichting wordt voldaan door het binnen een maand na de uitkering toezenden van een formulier aan de Belastingdienst. In dit formulier dienen niet alleen gegevens over onder meer de uitkerende en ontvangende entiteiten, het bedrag en de datum van de uitkering te worden opgenomen, maar moet door de uitkerende vennootschap bovendien worden verklaard dat aan de voorwaarden voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling is voldaan.

Bij het niet of niet tijdig voldoen aan de informatieverplichting kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van ten hoogste € 5.278.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)